Jan Pohunek, STÍNY MEZI STROMY. EXTRAVILÁN V SOUČASNÝCH POVĚSTECH. Národní muzeum, Praha 2015, 180 s. –

Datum zveřejnění:

2016-12-15

Klíčová slova:

Recenze

Full Text