Konference Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections

Datum zveřejnění:

2016-12-15

Abstract:

Zpráva o konferenci, 11. – 13. 11. 2016, Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani

Klíčová slova:

konference, severoameričtí indiáni,;Adam Mickiewicz University;Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections

Full Text