Budovateľský národopisci? Etnografia robotníctva a štúdium religiozity.

Datum zveřejnění:

2017-03-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2017.1.05

Abstract:

Článok sa venuje konštituovaniu a následnému vývoju výskumného smerovania českej etnografie robotníctva v priebehu druhej polovice 20. storočia. Centrom analýzy je hlavne spôsob akým vedecké tými i jednotlivci pristupovali k spracovaniu vplyvu a významu náboženských komunít a religiózneho cítenia v prostredí robotníctva.

Klíčová slova:

etnografia robotníctva; religiozita robotníctva

Full Text