Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741). Argo, Praha 2015, 831 s. + obrazová příloha.–

Datum zveřejnění:

2017-03-25

Abstract:

Recenze publikace týkající se korespondence českých jezuitských misionářů v zámořských koloniích z let 1657-1741

Full Text