Daniel Drápala (ed.), Anna Kutějová: Vzpomínky z Jasenné

Datum zveřejnění:

2017-03-25

Abstract:

Autobiografie Anny Kutějové sleduje přelom 19. a 20. století. Upozorňuje na společenské vztahy, kulturní události a změny dané doby v lokalitě Jasenná, doplňuje dosud známé etnografické práce zaměřené na folkloristiku, rukodělnou výrobu, lidovou stravu. Reflektuje dopad první světové války na venkovské prostředí již. Valašska.

Klíčová slova:

jižní Valašsko;autobiografie;Anna Kutějová

Full Text