Občanská rezistence indiánského, afrokolumbijského a mestického obyvatelstva v Kolumbii

Datum zveřejnění:

2018-03-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.1.04

Abstract:

Tato studie je věnována fenoménu občanské rezistence (resistencia civil), která se stala jedním z nejvíce zkoumaných jevů v kolumbijské akademické sféře. V tomto článku budou analyzovány tři případy komunit žijících v odlehlých a státním aparátem přehlížených oblastech Kolumbie, které rozvinuly tuto formu vzdoru proti letitému ozbrojenému a strukturálnímu konfliktu. Každá z těchto tří komunit představuje odlišnou etnickou skupinu obyvatel této země (indiány kmene Nasa, afrokolumbijské obyvatelstvo řeky Yurumanguí a mestické komunity řeky Ariari) a zároveň jiný typ mírové iniciativy. Cílem tohoto článku je proto určit, jaký typ civilní rezistence každá z těchto komunit představuje a hlavně nalézt společné charakteristiky, prostřednictvím kterých by bylo možné určit společnou příčinu toho, proč právě u těchto komunit tato iniciativa vznikla a byla úspěšná.

Klíčová slova:

ozbrojený konflikt, občanský vzdor, kolektivní akce, Kolumbie, mírová iniciativa, Nasa, Afrokolumbijci, FARC

References:

Práce byla napsána v rámci řešení projektu specifického výzkumu podpořeného studentskou grantovou soutěží FF UHK v roce 2014.

Full Text