Klaudia Marczyová – Jozef Medelský (eds.), Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 27. októbra 2016 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Datum zveřejnění:

2018-03-25

Abstract:

-

Full Text