„Domov“ jako místo dočasného návratu. První cesty německých vysídlenců do Československa

Datum zveřejnění:

2018-06-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.2.02

Abstract:

Studie se věnuje tématu tzv. domovské turistiky německy hovořícího obyvatelstva, které bylo po roce 1945 nuceně vysídleno z Československa a dnes žije na různých místech Spolkové republiky Německo. K prvním ilegálním přechodům hranice docházelo ihned bezprostředně po nuceném vysídlení. Od druhé poloviny padesátých let 20. století lze zaznamenat první legální cesty do Československa, které byly jednak reakcí na pozvolna se uvolňující československou politiku cestovního ruchu a vydávání víz cizincům, jednak na zlepšující se ekonomickou situaci vysídlenců. Text se soustředí na otázku narativní reflexe těchto cest, resp. pobytu ve „starém domově“ ze strany samotných aktérů tohoto specifického druhu turismu. Prostřednictvím biograficko-narativních rozhovorů pátrá po významu, které tomuto místu návratu, jenž od dob jejich nepřítomnosti prošlo výraznou sociální a kulturní proměnou, přisuzují.

Klíčová slova:

Nucené vysídlení,;německy hovořící obyvatelstvo;Československo;turistika;domov;kvalitativní výzkum

Full Text