The Migration Conference, Atény, Harokopio University, 23.-26. srpna 2017

Datum zveřejnění:

2018-06-25

Abstract:

Příspěvek je zprávou z konference s auto-referenčním názvem The Migration Conference. Ta se prezentuje jako největší odborná konference věnující se migraci.

Klíčová slova:

konference;migrace;Atény

Full Text