Participační hra a pocit zázraku. Poznámky k numinózně-kooperativnímu modelu populární kultury

Datum zveřejnění:

2018-12-15

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.4.03

Abstract:

Studie oproti dnes převažujícímu neomarxistickému konceptu hegemonie upřednostňuje při výzkumu populární kultury model participační kultury, založený na představě o spolupráci mezi činiteli kulturního průmyslu a jeho uživateli, zejména v prostředí některých subkultur. Autor studie doplňuje tuto myšlenku o pojem participační hry jako podstatném principu geneze a recepce populární kultury. Tento herní prvek klade do souvislosti s archetypálně-mytickým myšlením, vlastním také současnému člověku, které vnáší do populární kultury pocit posvátna (numinozity). Autor považuje zmíněný fenomén za zvláště významný především v oblasti populární fantastické literatury (science fiction, fantasy), mezi jejíž základní charakteristiky patří tzv. pocit zázraku (sense of wonder). Jako jeden z konkrétních tvůrčích projevů religiozity na herním základě uvádí fanfiction, v níž „amatéři“ po svém přetvářejí a reinterpretují popkulturní artefakty.

Klíčová slova:

populární kultura; participační kultura; hra; mýtus; numinosum; pocit zázraku

Full Text