Trampské osady v kontextu neformální architektury

Datum zveřejnění:

2018-12-15

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.4.02

Abstract:

Příspěvek představuje problematiku architektonického a prostorového vývoje trampských osad a tábořišť během 20. století s důrazem na to, jak se proměňovalo užívání těchto lokalit v závislosti na míře jejich formálního uznání. Zasazuje tento typ sídel a staveb do širšího kontextu výzkumu neformální architektury a zabývá se také tím, nakolik oficiální uznání takových areálů souviselo s proměnami vlastnických vztahů a vnímání soukromí.

Klíčová slova:

tramping;architektura;neformální architektura;20. století

Full Text