Hana Jadrná Matějková, „Neznalé“ báby a „vzdělaní“ lékaři? Konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí

Datum zveřejnění:

2019-03-25

Full Text