Lidová kultura Ukrajinců rakousko-uherské monarchie v etnografické sbírce Františka Řehoře z 80. a 90. let 19. století

Datum zveřejnění:

2020-03-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2020.1.04

Abstract:

Článek přináší předběžné výsledky analýzy v odborných kruzích málo známé etnografické sbírky českého etnografa-samouka Františka Řehoře. Týká se oblasti východní Haliče a Bukoviny v rámci rakousko-uherské monarchie a dokumentuje lidovou kulturu obyvatel dnešní Ukrajiny převážně v posledních desetiletích 19. století. Sbírka se nachází v Etnografickém oddělení Historického muzea při Národním muzeu v Praze a její studium probíhá ve spolupráci českých etnologů a ukrajinských uměnovědných odborníků.

Klíčová slova:

etnografie;ukrajinská kultura;František Řehoř;muzejní sbírka;lidová materiální kultura;lidové umění;konec 19. století

References:

Horák, J. 1954. Příspěvek k dějinám vzájemných vztahů česko-ukrajinských. Dílo Františka Řehoře. Český lid, 41: 254–258.
Kaleta, P. 2004. Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století. Olomouc: Votobia.
Molnár, M. 1954. František Ržehorž – Ukrajina. Narodna tvorčisť ta etnohrafija, 3, č. 1: 78–89.
Molnár, M. 1990. František Řehoř – apoštol česko-rusínskej vzájomnosti. Slavica Slovaka, 25: 346–353.
Mušinka, M. 1990. Vplyv pražských národopisných výstav na rozvoj ukrajinského národopisu. Město, prostor, lidé, slavnosti. X: Strážnické symposium. Uherské Hradiště: 297–303.
Secká, M. 2016. Jen Náprstková, prosím…: Neobyčejný život v dobových pramenech. Praha: Národní muzeum.
Šuchevyč, V. 1899 (reprint 1997). Huculščyna. Perša i druha častyny. Lviv– Kyjiv, NTŠ; Huculščyna. [v ukrajinštině].
Topinka, E. a kol. 2007. Zbirnyk statej ta dokumentiv do istoriji česko-halyckych
stosunkiv. Častyna I. Lviv: Centr Jevropy. [v ukrajinštině a češtině].
UA Karpaty. 2017. Karta Prykarpatja. Selo Verchnyj Majdan. [online]. [2019-11-11] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=VtHCijG_iSM
Národní muzeum. 2019. Stará Ukrajina Františka Řehoře. Dostupné z: https://www.nm.cz/historicke-muzeum/stara-ukrajina-frantiska-rehore.

Full Text