Číslo 2, Roč. 103 (2016)

Studie

Porozumění vědnímu oboru a předmětu jeho zkoumání neboli nehrdinská historie etnologie a antropologie v Litvě
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.2.02
Abstract
Anthropological practices are local in craft, intellectual and disciplinary tradition, and they are just as different. The article will discuss the ways in which ethnology and anthropology are understood, constitute their identity in Lithuania in historical retrospection and among the spectrum of scientific domains, and which aspects appear significant in the process of their institutionalization. It highlights the historical roots of ethnology and anthropology in Lithuania traced to the intellectual environment of Vilnius University of the late 18th century and early 19th century; emphasizes the influences of cultural evolutionism and the Vienna school; discusses the efforts to institutionalize the disciplines within the contemporary politics of science in Lithuania; and claims of the disciplines for the future. The article concludes with an emphasis on the methodological value of ethnography that witnesses the vitality of ethnological and anthropological thought in Lithuania, and affirms the paradigmatic uniqueness of ethnology and anthropology among the spectrum of sciences.
Sociální souvislosti folklorizmu na Moravě na konci 19. století.
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.2.03
Abstract
Text na základě identifikovaných kontaktů a krizí moravského venkova ale také explicitně odhalené symboliky jevů tradiční lidové kultury odhaluje folklorizmus jako symbolický systém, který byl na moravském venkově konce 19. století využíván v rámci celkem tří často se překrývajících ideologických diskurzů: nejen českého nacionalismu a konzervativismu (často náboženského), ale také emancipačních nálad venkova, i když se často jednotlivé ideologické rámce v praxi překrývaly. Text vede k závěru, že snažit se porozumět sdílení folklorizmu na moravském venkově ve druhé polovině 19. století znamená brát v úvahu dosud opomíjenou přítomnou krizi venkova způsobenou industrializací a urbanizací. Jejím symptomem byla depopulace venkova, která některé části Moravy destruovala, jinde jen vytvářela tlak. Tento tlak mohl pouze v relativně zachovalých, určitou velikost udržujících vesnických komunitách stát za vznikem vhodných podmínek pro využívání symbolického potenciálu folklorizmu k artikulaci pozitiv venkovského života a venkova jako kulturního prostoru pro žití.
Transnacionální praktiky, ‚ancestral return‘ a adaptace rumunských Čechů přesídlených do Česka po roce 1989
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.2.04
Abstract
The aim of the article is to examine the consequences of resettlement of Romanian Czechs from the Banat region to Czechia after 1989. Special emphasis is put on the role of various (individual, institutional) transnational practices and relations, migration networks and the Czech origin of returnees in their migration-decision making and adaptation process. On the background of notions of ‘ancestral return’ or ‘counter-diasporic migration’, the study also discuss key questions whether the counter-diasporic migrants are rather returnees or the first migrant generation of Romanian Czechs, what the shared narratives of home are and how they, along with diasporic consciousness, affect migration of Romanian Czechs to the ancestral homeland. We argue that the experience with migration to the ancestral homeland exposes migrants to rethink their own identity as well as the relationship to a country of imagined exile and a country of imagined home. The study presents results of research conducted in Romania in 2012 and Czechia in 2013 and 2015 combining qualitative (monitoring, interviews with key informants, participant observation) and quantitative methods (questionnaire survey).
Koncepty mestizaje a lo mexicano a jejich souvislost s mexickým nacionalismem a svátkem Día de los Muertos
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.2.05
Abstract
Día de los Muertos je mexický svátek vycházející ze synkretismu mezoamerických rituálů smrti a katolických svátků Všech svatých a Památky zesnulých. Tento příspěvek se zaměřuje na svátek z hlediska vztahu ke konstrukci a vyjednávání mexické národní identity, která souvisí s konceptem lo mexicano. Lo mexicano je produktem nacionalistických snah po vytvoření mexického národa a podstaty mexické národní identity, která byla po dlouhou dobu aktuálním tématem mezi historiky a politiky. Lo mexicano se také blízce vztahuje k představě smrti jakožto symbolu mexické kultury. Día de los Muertos je v této souvislosti důležitým svátkem, který je spojován s mexickou identitou a otázkou, co znamená být Mexičanem.
Understanding a Discipline and its Object or the Unheroic History of Ethnology and Anthropology in Lithuania
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.2.01
Abstract
Anthropological practices are local in craft, intellectual and disciplinary tradition, and they are just as different. The article will discuss the ways in which ethnology and anthropology are understood, constitute their identity in Lithuania in historical retrospection and among the spectrum of scientific domains, and which aspects appear significant in the process of their institutionalization. It highlights the historical roots of ethnology and anthropology in Lithuania traced to the intellectual environment of Vilnius University of the late 18th century and early 19th century; emphasizes the influences of cultural evolutionism and the Vienna school; discusses the efforts to institutionalize the disciplines within the contemporary politics of science in Lithuania; and claims of the disciplines for the future. The article concludes with an emphasis on the methodological value of ethnography that witnesses the vitality of ethnological and anthropological thought in Lithuania, and affirms the paradigmatic uniqueness of ethnology and anthropology among the spectrum of sciences.

Fórum

Integrace uprchlíků v Německu a Rakousku: němčina a akulturace
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.2.06

Zprávy

Dějiny etnografie socialistického období na mezioborové konferenci
Konference Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch
Konference Mlynářská symbolika aneb 900 let mlynářského znaku
Konference Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století

Literatura