Číslo 1, Roč. 105 (2018)

Studie

Denný rytmus dedinčana stredného Slovenska. Komparatívna štúdia chronologickej etnografie dňa štyroch rodín vrchárov Sihlianskej planiny 1967- 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.1.01
Abstract
Článok prináša terénne zistenia návratovej etnografie v meniacom sa prostredí slovenských dedinčanov. Vidiecky spôsob života sa zdá byť uplatňovanou alternatívou k mestskému a veľkomestskému životnému štýlu. Významne romantizované predstavy o spôsobe života na československom vidieku sa prejavili v stereotypoch priateľského spolužitia, sebestačnosti, prirodzene plynúceho času, denných interakcií s prírodou a harmonického súžitia s prostredím. Realita každodenného žitia sa líšila ako pred 50 rokmi, tak aj v súčasnosti. Polstoročný časový odstup prispieva k diskusii o objektívne skúmateľnom čase v etnografickom teréne. Detailný záznam etnografa v čase, v konkrétnej lokalite, a u konkrétneho okruhu percipientov má trvalejšiu hodnotu názorného a použiteľného zdroja poznatkov. Takým bol etnografický záznam každodenných činností stredoslovenského dedinčana Sihlianskej planiny z augusta 1967 a návratový terénny výskum po päťdesiatich rokoch v máji 2017. Na zázname pozorovania bežného dňa modelových rodín v stredoslovenských vrchárskych lokalitách chcú autori poukázať na zmeny v každodenných činnostiach členov rodín, ako aj poukázať na stabilné a pretrvávajúce javy.
Být kaplanem v Česku: Zdroje nejistoty a nacházení opory
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.1.02
Abstract
Kaplanství je v Česku neprobádaná a stále se rozvíjející role, která v kontextu nízké české religiozity produkuje řadu nejistot a napětí. Kaplani, kteří působí v armádě, věznicích či nemocnicích, čelí několika zdrojům nejistot: svou pozici musí neustále vyjednávat s kolegy i nadřízenými; musejí pracovat na sebeprezentaci před klienty a získávat si jejich důvěru a zároveň nemají velké možnosti sdílené a supervize. V rámci tohoto článku jsou rozebírány strategie, kterými čeští kaplani překonávají tyto nejistoty a nacházejí oporu pro své povolání. Text odhaluje zdroje opory především v možnosti navazovat bezrizikový vztah, zapojit pracovní kreativitu a ukotvovat se v přesvědčení o povolání Bohem ke své práci.
„Naše učitelka nás naučila vytvářet skupinky rovnoměrně“: sociální inkluze v základní škole
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.1.03
Abstract
Cílem tohoto článku je analyzovat mezietnické vztahy v inkluzivních základních školách v České republice. Zvláštní pozornost je věnována dynamice sociální vzdálenosti v inkluzivní učebně. Článek shrnuje aspekty sociálního začlenění ve vzdělávacím prostředí. Text ukazuje, že v politice patřičnosti a inkluze existuje souvislost mezi sociální situací romských žáků a postojem učitele. Článek je založen na kvalitativní, induktivní a etnografické práci v terénu. Centrální metoda terénní práce byla pozorování.
Občanská rezistence indiánského, afrokolumbijského a mestického obyvatelstva v Kolumbii
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.1.04
Abstract
Tato studie je věnována fenoménu občanské rezistence (resistencia civil), která se stala jedním z nejvíce zkoumaných jevů v kolumbijské akademické sféře. V tomto článku budou analyzovány tři případy komunit žijících v odlehlých a státním aparátem přehlížených oblastech Kolumbie, které rozvinuly tuto formu vzdoru proti letitému ozbrojenému a strukturálnímu konfliktu. Každá z těchto tří komunit představuje odlišnou etnickou skupinu obyvatel této země (indiány kmene Nasa, afrokolumbijské obyvatelstvo řeky Yurumanguí a mestické komunity řeky Ariari) a zároveň jiný typ mírové iniciativy. Cílem tohoto článku je proto určit, jaký typ civilní rezistence každá z těchto komunit představuje a hlavně nalézt společné charakteristiky, prostřednictvím kterých by bylo možné určit společnou příčinu toho, proč právě u těchto komunit tato iniciativa vznikla a byla úspěšná.

Zprávy

10. Tagung zur Hinterglaskunst, 13.–14. 10. 2017, Bernried, BRD
21. kongres Evropského výboru pro historii sportu (CESH)
Abstract
zpráva z kongresu CESH

Literatura

Barbora Půtová (ed.), Identity, Tradition and Revitalization of American Indian Cultures
Ladislav Špaček, Moderní etiketa pro každého. Etiketa