Číslo 3, Roč. 105 (2018)

Studie

Japonci v českém baletu – novodobá migrace a integrace umělců v evropském prostoru
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.3.01
Abstract
Studie prezentuje výsledky výzkumu na téma migrace a integrace japonských profesionálních tanečníků do českých regionálních baletních souborů. Pomocí kvalitativních řízených rozhovorů s tanečníky poskytuje vhled do problematiky novodobé pracovní migrace umělců, jejichž kariéra je velmi krátká, a proces integrace je z toho důvodu upozadněn. Seznamuje čtenáře s profesním zázemím ve zdrojové zemi, které vede k emigraci za prací do ekonomicky slabší země, jež ale poskytuje odborníkům status a prestiž, kterého by v Japonsku nedosáhli.
„Národopisné oddělení jest chloubou našeho Muzea“. Cesty muzejního národopisu v letech 1918–1938
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.3.02
Abstract
The study, based on original and unused archive materials, aims to describe and analyze the development of the ethnographic department of the National Museum in years 1918–1938, in the context of contemporary ethnographic science and museology transformations as well as socio-political conditions. A separate ethnographic department of the National Museum was established in 1922, when the museum’s existing ethnographic collection was merged with the treasures of the Czechoslavic Ethnographic Museum. This unification was a manifestation of the centralist tendencies of Czech interwar museum management. Another such tendency – strong political influences on cultural institutions – was represented by an unsuccessful attempt to further unite thus created entity with the collections of the Czechoslovak Agricultural Museum. In context of the entire Museum’s development, some interesting features of the department’s development can also be mentioned: under the leadership of Václav Fabian and Drahomíra Stránská, later one of the key figures of Czech interwar ethnography, the department became a pioneer of short-term exhibitions, and a picture archive was an integral part of the ethnographic collection from the very beginning. Certain scientific projects in the department were important in terms of the development of ethnography (an attempt to establish an open-air folk museum), but they also had a significant political aspect (moving the Greek-Catholic church from the Carpatho-Ruthenian town Medvedovce to the Kinský Garden complex).
Visual spatial representation of social and cultural phenomena and its effect on local education: The case of Papua New Guinea
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.3.03
Abstract
This study uses participative research in ethnocartography. The aim of the study is to demonstrate possibilities in using maps in ethnology and anthropology and to introduce the potential of the interdisciplinary cooperation of cartographers and geographers with ethnologists and anthropologists. Besides that, the authors try to provide the influence of maps and visual information on the life of a local community and local education by examples. In their study, the authors show the results of field research which they carried out together in the Nungon community in Papua New Guinea. The authors show that sharing results of the research with participants may generate other research questions and bring new research topics in ethnocartography.

Diskuze

Evropská etnologie: problematika střetu oborových tradic v historii oboru
Abstract
.

Zprávy

Tvorba našich krajanů. Výstava v Natura parku Pardubice 12. 5. – 12. 6. 2018
20. IOHA konference „Memory & Narration“ (Jyväskylä 18.–21. června 2018)
Ohlédnutí za festivaly židovské kultury: Polná, Holešov, Třebíč
39. ročník American Indian Workshopu (AIW) – Šípy času: vyprávění minulosti a přítomnosti
Abstract
zpráva o konferenci - 39. ročníku AIW

Literatura

Petr Janeček, Mýtus o Pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou
Marija Stanonik, Etnolingvistika po slovensko
Michal Horáček, Benešov technický a industriální