Číslo 4, Roč. 98 (2011)

Studie

Středověké plužiny Velké Británie a jejich význam pro poznání zemědelského vývoje v českých zemích
Abstract
Extensive medieval and Early Modern fi eld systems have been preserved in English countryside. The article aims at achieving synopsis on English research for the purpose of explaining similar traces of past agricultural activities in the Czech Republic. In England, majority of preserved fi eld systems consist almost exclusively of ridge and furrow, whilst in the Czech Republic strip lynchets and fi eld boundaries are mostly detected. However, local ridge and furrow is mentioned many times in Bohemian documentary evidence. Comparison with British fi eld systems already helped to put Czech research into a broader context (Dohnal 2003; 2006). The author therefore recommends employing British research in explaining Bohemian archive and iconographical materials on local ridge and furrow. The article describes the main results of exploring English ridge and furrow, its appearance, date of origin, purpose and variations. Other remnants of medieval landscapes (strip lynchets) are discussed as well. Special attention is paid to “reversed S” shape of many medieval fi elds, hardly explained phenomenon related probably to complicated maneuvering with plough teams.
Religiozita cikánů v ČR: konceptuálně - metodologické poznámky
Abstract
The goal of the text is to sum up the existing works on religion and religiosity of the Gypsies in the Czech Republic and, to a certain extent, also in the Slovak Republic. We summarize the tendencies to be found in the academic texts on this topic and propose the positive way for the future studies and texts, which consists in the clear defi nition of the subject matter, and explicit use of the conceptual tools and theories.
Rozpolcená mysl Maurice Blocha
Abstract
The study summarizes the work of Maurice Bloch, especially his theory of ritual and religion. Focusing on Bloch’s concepts of rebounding violence, ideology and knowledge, it is argued that the cognitive dualism does not correspond to the fact of the entirety of the human mind, a unique constellation of specifi c biological, natural environmental, historical, social and cultural circumstances as well as personal and experiential conditions. When dealing with some analogies of Bloch’s thought, the assumptions of Marx, Freud and Rousseau are recalled. The recognition of the europocentric polarization also demands a mention of the Latin naturalis and supernaturalis dichotomy as well as the Greek sophistic duality of fysei and nomó. On the other hand, Bloch’s precise critique of functionalist and Marxist approaches allows moving towards deeper psychosocial processes within ritual.
Úloha genderu v obvinění z čarodějnictví: případ východního Slovinska
Abstract
Článek se věnuje úloze genderu v kontextu čarodějnictví. Soustředí se na venkovské prostředí východního Slovinska, kde autorka a její studenti v letech 2000 a 2001 studovali čarodějnictví. Význam genderu v obviněních z čarodějnictví je prezentován ve vztahu k různým úrovním a typům čarodějnictví (rovina sociální – čarodějnice ze sousedství, vesnická čarodějnice; rovina nadpřirozená – noční čarodějnice, obrana proti čarodějnictví). Z praktikování čarodějnictví v sousedství (magické úkony, jako například pokládání vajec na taková místa a takovým způsobem, že mohou magicky poškodit sousedy; cílené vynášení vlastních schopností) jsou obvykle obviňovány ženy; muži se objevují pouze v podskupině osob se zlým pohledem. Totéž platí pro čarodějnictví v rovině vesnice, s výjimkou jedinců, kteří si pověst čarodějů vysloužili údajným vlastnictvím magické knihy (v této kategorii převažují muži). Čarodějnictví provozované v noci (v podobě světla nebo zjevení, která zabraňují lidem najít správnou cestu) je vždy přisuzováno ženám (hovoří se o nich vždy v ženském rodě a pokud jsou obyvateli vesnice poznány, jedná se vždy o ženy). Na druhé straně poměr mužů a žen mezi osobami bojujícími proti čarodějnictví, k nimž se poškození obracejí o pomoc, dramaticky narůstá. Nejvlivnějším bojovníkem proti čarodějnictví byl muž. Tento genderový aspekt je také patrný v analýze pověstí o čarodějnicích, které často obsahují skrytý misogynní prvek.

Zprávy

Prezentace monotematického čísla Českého lidu v Bělehradě
Češi a Slováci v Plovdivu - historie a současnost
Děti Guatemaly. Komunitní centrum Kampa, U Sovových mlýnů 3, Praha, 4. - 28. 2. 2011

Literatura

Pierre Clastres, Archeology of violence. Semiotext(e), Los Angeles 2010, 336 s.