Do redakce došla kniha k recenzování: Joanna Maurer: Sousedé. Migrace Poláků do Česka a Čechů do Polska po roce 2004. Brno: Masarykova univerzita 2022. Knika je na vyžádání k dispozici k recenzi.