Menuet v české lidové hudbě: analýza a hudební typ

Datum zveřejnění:

2016-12-15

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.4.04

Abstract:

Jak vyplývá z dlouhodobého výzkumu vlastností českých lidových tanečních nápěvů, lze písně a instrumentální melodie ze sbírek 19. a 20. století rozčlenit do několika výrazných hudebních skupin. Vedle již dříve zevrubně popsaných třídobých typů „do kolečka“, „lendler“, „mazurka“ či polonézových rytmicko-melodických struktur (srov. Vejvoda 2004a, 2008, 2012) tvoří výrazný hudební typ také minet, resp. lidový menuet. Cílem předkládané studie je ověřit subjektivně vnímané hudební kvality českých minetů metodou počítačové strukturální analýzy a prezentovat je v kontextu dosud publikovaných historických výzkumů a muzikologických analýz.

Klíčová slova:

menuet, lidová hudba, lidový tanec, strukturální analýza, komplexní hudební analýza

Full Text