Jana Nosková, „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna – „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna, Brno 2016, 640 s.–

Datum zveřejnění:

2017-03-25

Klíčová slova:

Němci, Brno, písemné prameny, autobiografie

Full Text