Kontinuity a diskontinuity v transnacionálním sociálním poli na příkladu margovanských Romů

Datum zveřejnění:

2018-06-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.2.01

Abstract:

Článek je založen na dlouhodobém terénním výzkumu v romské osadě na východním Slovensku a v anglickém městě, do kterého Romové z této osady migrovali. Text se snaží o narušení bipolárního vnímání migrace Romů do Anglie, zároveň chce poukázat na transnacionální provázanost romské komunity a replikaci vzorců meziskupinových hranic. V takovémto dynamickém pojetí migrace autoři zohledňují jiný fenomén, a to konverzi Romů k letničním církvím. To vede ke sledování paralel konverzních a migračních narativů, které jsou založeny na dichotomii „starého“ a „nového“, zahrnutí fenoménu náboženské konverze do analýzy migrace a současně zvýraznění transnacionálních sociálních sítí, nabývání sekundárních sociálních vazeb a posilování lokálních skupinových hranic.

Klíčová slova:

Romové, východní Slovensko, Anglie, migrace, transnacionalismus, náboženská konverze

Full Text