Tvorba našich krajanů. Výstava v Natura parku Pardubice 12. 5. – 12. 6. 2018

Datum zveřejnění:

2018-09-25

Klíčová slova:

Ukrajina, Černobylští Češi, reemigrace, krajané, lidová tvorba

Full Text