From Military Sites to Exhibitionary Arenas in Poland and Latvia, 2015–2019

Datum zveřejnění:

2019-12-15

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2019.4.04

Abstract:

V posledních letech se turistický průmysl připojil k předchozím prvkům „výstavního komplexu” (Bennett 2004) a stal se prvkem, který ovlivňuje utváření kulturních institucí. Moje analýza vychází z hmotných základů, totiž konkrétních srovnatelných bývalých vojenských objektů a území v Polsku a Lotyšsku. Společným jmenovatelem bývalých vojenských území představených v tomto textu je to, že se všechna stala zvláštními „výstavními arénami”. Pokouším se demonstrovat, že bývalá vojenská území, která jsou si podobná s ohledem na původní funkci a infrastrukturu, rozsah a čas, který uplynul od jejich zřízení, stav a podstatu, procházejí v současnosti různými transformačními procesy. V rámci těchto procesů jim byly přiřazeny rozdílné hodnoty, které vznikají prostřednictvím aktivit (mj. i „prostorových příběhů”), které je mění ve „výstavní arény”. Institucionální útvary spojené s „výstavním komplexem”, např. muzea, galerie, panoptika nebo světové výstavy, doplňuji o současné postupy spojené s turismem, které vedou k proměnám uspořádání zavedených tradičnějšími výstavními institucemi. Aktuální analýza je založena na čtyřech příkladech bývalých velkých vojenských objektů (vytvořených v 19. a 20. století), které byly různými způsoby transformovány a nyní mají nevojenské funkce. V průběhu srovnání bývalých vojenských objektů a území (z nichž tři sloužily za studené války jako základy sovětské armády) ukazuji, jak byly přeměněny v různé typy „výstavních arén”. Významné je, že tento proces probíhal v období „participativního obratu” a narůstajícího množství turistů („přeturistování”), kteří měli zájem na tom identifikovat nebo dokonce zřizovat nové turistické destinace či místa „hodná navštívení”.

Klíčová slova:

výstava, výstavní komplex, Lotyšsko, participativní obrat, Polsko, bývalé vojenské základny, prostorové příběhy, turismus

References:

Ashworth, Gregory J. - de Haan Theo Z. 1986. Uses and Users of the Tourist-historic City: An Evolutionary Model in Norwich. Groningen: GIRUG.
Bennett, Tony 2004. The Exhibitionary Complex. In: Schwartz, Vanessa R. - Przyblyski, Jeannene M. 2004. The Nineteenth-Century Visual Culture Reader. ….Routledge: 117-130.
Bigne, J.Enrique, Andreu, Luisa and Gnoth, Juergen. 2005. The Theme Park Experience An Analysis of Pleasure, Arousal and Satisfaction. Tourism Management 26: 833-844.
Boldāne-Zelenkova, Ilze 2017. Mārciena – between Legacy and Nostalgia. Folklore. Electronic Journal of Folklore 70: 149–170. DOI:10.7592/FEJF2017.70.boldane-_zelenkova
Boorstin Daniel J. 1964. The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. New York: Harper.
de Certeau, Michel, 1984. The Practice of Everyday Life. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Clave, Salvador Anton 2007. The Global Theme Park Industry. Wallingford: CABI.
Clifford, James 1992. Travelling Cultures. In: L.Grossberg, C.Nelson, P.Treichler (eds.) Cultural Studies. London-New York: Routledge: 96-116.
Clifford, James 1997. Routes, Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge-London: Harvard University Press.
Cohen, Erik 1995. Contemporary tourism –trends and challenges: Sustainable authenticity or contrived post-modernity? In R. Butler and D. Pearce (eds) Change in Tourism: People, Places, Processes(pp. 12–29). London: Routledge
Cohen, Erik - Cohen S.Sa. 2012. Authentication: Hot and Cool. Annals of Tourism Research 39, 3: 1295-1314.
Coleman, Simon - Crang, Mike (eds.) 2008. Tourism: Between Place and Performance. New York & Oxford: Berghahn Books.
Comaroff John L. - Comaroff Jean 2011. Etniczność sp.zoo, [Ethnicity Inc.] Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czarnecka, Dominika 2017. The ‘Degraded’ Landscape of a Post-Soviet Military Base in Poland: Outside Vs. Inside View. Folklore. Electronic Journal of Folklore 70: 121–148. DOI:10.7592/FEJF2017.70.czarnecka
Debord, Guy 1984. Society of the Spectacle. Detroit: Black & Red, U.S.
Demski, Dagnosław 2017. Values, Substantiality, and Passage of Time: Representations and Reinterpretations of Military Heritage. Folklore. Electronic Journal of Folklore 70: 171–192. DOI:10.7592/FEJF2017.70.demski
Demski, Dagnosław – Czarnecka, Dominika 2015. Mapping Meanings in the Post-Soviet Landscape of Borne Sulinowo. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls: 2 (95): 96–120; https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ_2015_files/2numurs/D_Demski_D_Czarnecka_Mapping_LVIZ_2015_2.pdf
Demski, Dagnosław – Czarnecka, Dominika 2018. A Site Shaped by Discontinuity: the Practices of Place-Making in a Post-Soviet Military Base in Poland. Suomen Antropologi. Journal of the Finnish Anthropological Society 43 (2): 30–52. DOI:10.30676/jfas.v43i2.69843
Gell, Alfred 1992. The Anthropology of Time: Cultural Constructions of Temporal Maps and Images. Oxford: Berg Books.
Hall, Stuart 1997. (ed.) Representations: Cultural Representations and Signifying Practices. (Culture, Media and Identities Series). London: Sage Publications
Harvey, David 1989. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell.
Hobsbawm Eric - Ranger Terence. (ed.) 2008. Tradycja wynaleziona. [The Invention of Tradition. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Karp, Ivan 1992. Introduction: Museums and Communities: The Politics of Public Culture. In Ivan Karp, Christine Mullen Kreamer, Steven D. Lavine (eds.), Museums and Communities. The Politics of Public Culture. Washington – London: Smithsonian Institution Press.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara 1998. Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage, Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Löw, Martina 2016. The Sociology of Space: Materiality, Social Structures, and Action. Springer: Berlin-Heidelberg
Munn, Nancy 1992. The Cultural Anthropology of Time: A Critical Essay, Annual Review of Anthropology 21: 93-123.
Ortner, Sherry B. 2016. Dark Anthropology and its Others: Theory since the Eighties, HAU: Journal of Ethnographic Theory 6, 1: 47-73.
Relph, Edward 1976. Place and Placelessness. London: Pion.
Salazar, Noel B. 2012. Tourism Imaginaries. A Conceptual Approach. Annals of Tourism Research 39, 2: 863-882.
Schwartz, Vanessa R. - Przyblyski, Jeannene M. 2004. The Nineteenth-Century Visual Culture Reader, London: Routledge.
Seljamaa, Elo-Hanna – Czarnecka, Dominika – Demski, Dagnosław 2017. “Small Places, Large Issues”: Between Military Space and Post-Military Place. Folklore. Electronic Journal of Folklore 70: 7–18. DOI: 10.7592/FEJF2017.70.introduction
Shepherd, Robert 2002. Commodification, Culture and Tourism. Tourism Studies 2, 2: 183-201.
Sørensen, Marie, L. S. – Viejo-Rose, Dacia 2005. Introduction: The impact of conflict on cultural heritage: A biographical lens. In: M. Sorensen, D.Viejo-Rose (eds.) War and Cultural Heritage: Biographies of Place. Cambridge: Cambridge University Press: 1-17.
Turner L. - Ash J. 1975. The Golden Hordes. International Tourism and Pleasure Periphery. London: Constable.
Upmalis Ilgonis - Eriks Tilgass - Janis Dinevics -Anatolijs Gorbunoves 2012. Latvia – USRR Military Base. 1939-1998: Materials and Documents on the Soviet Army’s Presence in and Withdrawal from Latvia. Riga: Apgads Zelta grauds.
Urry, John 1990. The Tourist Gaze, London: Sage.
Virolainen, Jutta 2016. Participatory turn in cultural policy? - An analysis of the concept of cultural participation in Finnish cultural policy. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 19, 1: 49-63. https://www.idunn.no/nkt/2016/01/participatory_turn_in_culturalpolicy_-_an_analysis_of_the

Full Text