Sandra Kreisslová – Jana Nosková – Michal Pavlásek, „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti

Datum zveřejnění:

2020-03-25

Full Text