Mezinárodní paralely postavy kinderschrecka v procesu remediace

Datum zveřejnění:

2020-06-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2020.2.06

Abstract:

Tato studie se zabývá přehledem mezinárodních verzí folklorní postavy kinderschrecka, tedy pedagogického strašidla, kterým se straší děti. Výzkumná sonda je založena na výpovědích respondentů z celkem třinácti zemí v Evropě i mimo ni. Práce zahrnuje jak postavy vycházející z tradičních folklorních vyprávění, tak i zmínky o postavách, jež jsou známé především díky populární kultuře. Ukazuje se, že je to právě populární kultura, která je neopomenutelným faktorem migrace folklorních narativů a jejich následných transformací.

Klíčová slova:

mezinárodní folklor;populární kultura;dětské strašidlo;remediace

References:

• Bascom, William R. 1954. Four Functions of Folklore. The Journal of American Folklore. University od Illinois Press.
• Bittnerová, Dana - Janeček, Petr, ed. 2011. Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum.
• Bolter, J. David – Grusin, Richard. 1999. Remediation: understanding new media. Cambridge: MIT Press.
• Cypess, S. Messinger. 1991. La Malinche in Mexican Literature: From History to Myth. Austin: University of Texas Press.
• De Laguna, Frederica – McClellan, Catherine. 1981. Handbook of North American Indians, ed. June Helm, Washington, D.C.: Smithsonian.
• Egner, Thorbjørn. 1971. Karius og Baktus. Oslo: Cappelen.
• Hoffmann, Heinrich. 1967. Der Struwwelpeter: lustige Geschichten und drollige Bilder. Aufl. Berlin: Kinderbuchverlag.
• Chawla, Janet. 1994. Child-bearing and culture: women centered revisioning of the traditional midwife : the dai as a ritual practitioner. Indian Social Institute.
• Janeček, Petr. 2015. Krvavá Máry a jiné strašlivé historky. Praha: Plot.
• Kracík, Pavel. 2018. Peckovský Kumraus. Lokální varovná bytost jako doklad česko-německé jazykové hranice. Studia Ethnologica Pragensia. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 75-91. ISSN 2336-6699.
• Macourek, Miloš. 2011. Pohádky. 2. vyd. Praha: Mladá fronta.
• Pospíšilová, Jana. Kultura dětí. 2005. In: Kultura - společnost - tradice I.: Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. 1. vyd. Ed. Lubomír Tyllner a Zdeněk Uherek. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
• Ridenour, Al. 2016. The Krampus and the Old, Dark Christmas: Roots and Rebirth of the Folkloric Devil. Washington: Feral House.
• Smith, W. Ramsay. 1930. Aborigine myths and legends, London: George G Harrap.
• Thompson, Stith. 1989 - Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. IN: Indiana University Press.
• Tomsa, František Jan. 1794. Nessťastné přjhody k wýstraze nezkussené mládeži, w pronikawých přjkladech, a obrázcých, kteřj ge wyswětlugj. Praha: Jan Karas.
• Váňa, Zdeněk. 1990. Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama.
• Williams, T. Rhys. 1965. The Dusun: A North Borneo society. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Webové zdroje:
• Empousa & Lamia [online]. [cit. 2019-10-27]. Dostupné z: https://www.theoi.com/Phasma/Empousai.html
• Erben, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla [online]. 2011. V MKP 1. vyd. Praha : Městská knihovna v Praze. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/64/89/81/prostonarodni_ceske_pisne_a_rikadla.pdf
• Norder, Dan. The Face in the Mirror: Looking at Bloody Mary, Mary Worth and Other Variants of a Modern Legend [online]. 2003 [cit. 2019-09-02]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20070430222448/http://www.mythologyweb.com/bloodymary.html
• Plascencia, David Ramírez. The Role of the Internet in the Endurance of “La Llorona” as a Liminal Archetypal Monster in Modern Latin American Society [online]. 2017 [cit. 2019-09-06]. Dostupné z: https://www.academia.edu/33261119/The_Role_of_the_Internet_in_the_Endurance_of_La_Llorona_as_a_Liminal_Archetypal_Monster_in_Modern_Latin_American_Society

Filmy:
• The Nightmare Before Christmas [film]. Režie Henry Selick. USA, 1993
• Cucuy: The Boogeyman [film]. Režie Peter Sullivan. USA, 2018
• Krampus: The Christmas Devil [film]. Režie Jason Hull. USA, 2013
• Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert [film]. Režie Jiří Bělka, ČSR, 1976
• S čerty nejsou žerty [film]. Režie Hynek Bočan, ČSR, 1985
• The Curse of La Llorona [film]. Režie Michael Chaves, USA, 2019
• Bloody Mary[film]. Režie Richard Valentine, USA, 2006
Seriály:
• Greenwald, Todd J. Wizards of Waverly Place [seriál], USA, 2007
• Whedon, Joss. Buffy the Vampire Slayer [seriál], USA, 1997
• Carpenter, Stephen. Grimm [seriál], USA, 2011
• Kripke, Eric. Supernatural [seriál], USA, 2005

Full Text