Vzpomínání na druhou světovou válku v generační perspektivě. Od narativu národního k narativu globálnímu a abstraktizovanému

Datum zveřejnění:

2020-06-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2020.2.04

Abstract:

Cílem studie je porozumět lépe české kolektivní paměti druhé světové války. Studie předpokládá, že živé kolektivní představy o druhé světové válce jsou formovány rodinnou pamětí, stejně jako pamětí generační. Na příkladu čtyř generací studie ukazuje proměnu národního narativu perzekuce a odporu nejstarší generace až k abstraktizované a generalizované podobě narativu druhé světové války v nejmladší generaci. Pozornost je věnována rodinným vzpomínkám, jejich důležitosti pro formování představy o válce u starších generací a postupnému vytrácení rodinných příběhů z pamětí generací mladších. Studie dokládá změnu perspektivy, s níž se nejmladší generace vztahuje ke druhé světové válce a podtrhuje důležitost emocionálního rámce vzpomínání příslušníků této generace. Čelné místo v představě o druhé světové válce nejmladších generací zaujímá holokaust, ovšem v podobě, jež je diktována novou kulturou vzpomínání.

Klíčová slova:

kolektivní paměť;Česko;Druhá světová válka;Komunismus;Emoce;Orální historie;Identita;Generace

References:

Angvik, Magne - von Borries, Bodo (eds.). 1997. Youth and History: A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents. Hamburg: Körber-Stiftung.
Ashplant, T.G. – Dawson, Graham – Roper, Michael (eds.). 2000. The Politics of War Memory and Commemoration, London: Routledge.
Assmann, Jan. 2010. Communicative and Cultural Memory. In: Erll, Astrid – Nünning, Ansgar (eds.): A Companion to Cultural Memory Studies. Berlin-New York: De Gruyter: 109-118.
Bartlett, Frederic. 1932. Remembering: A study in experimental and social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Bjerg, Helle - Lenz, Claudia. 2008. „If only grandfather was here to tell us …“: Gender as a category in the culture of memory of the occupation in Denmark and Norway. In Paletschek, Sylvia – Schraut, Sylvia (eds.): The gender of memory: Cultures of remembrance in nineteenth- and twentieth-century Europe. Frankfurt: Campus: 221–236.
Bjerg, Helle 2011. The culture of memory in the „grandchildren generation“ in Denmark. In: Bjerg, Helle - Lenz, Claudia – Thorstensen, Erik (eds.). Historicizing the uses of the past. Scandinavian perspectives on history culture, historical consciousness and didactics of history related to World War II . New Brunswick-London: Transaction Publishers: 221–236.
Bryant, Chad, 2012. Praha v černém. Nacistická vláda a český nacionalismus. Praha: Argo.
Collective Memory from a Psychological Perspective: (Trends in Cognitive Sciences 22, 438-451, 2018).
Cornelißen, Christoph - Holec, Roman - Pešek, Jiří. 2007. Diktatura - válka - vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945. Ústí nad Labem: Albis interantional.
Cornelißen, Christoph. 2007. O výskume kultúry pamäti v západnej a východnej Európe. Metódy a otázky. In: Cornelißen, Christoph - Holec, Roman - Pešek, Jiří (eds.): Diktatura - válka - vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945. Ústí nad Labem: Albis interantional: 23-42.
Černá, Marie. 2015. Okupace, přátelská pomoc, devastace. Sovětská armáda 1968–1991 v paměti české společnosti. Soudobé dějiny XXII, 3-4: 460-464.
Delanty, Gerard. 2017. Entangled Memories: How to Study Europe’s Cultural Heritage, The European Legacy 22, 2:129-145, DOI: 10.1080/10848770.2016.1260269.
Errl, Astrid. 2011. Travelling memory. Parallax. Special Issue Transcultural Memory 17, 4: 154-170.
Finney, Patrick (ed.). 2018. Remembering the Second World War. London-New York: Routledge.
Halbwachs, Maurice. 1994. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Albin Michel.
Hirst William - Yamashiro Jeremy K. – Coman, Alin. 2018. Collective Memory from a Psychological Perspective. Trends in Cognitive Sciences 22, 5: 438-451.
Holubec, Stanislav. 2015. Ještě nejsme za vodou: obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. Praha: Scriptorium.
Hroch, Miroslav. 2014. Paměť a historické vědomí v kontextu národní pospolitosti, in Šustrová, Radka – Hédlová, Luba (eds.): Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti. Praha: Academia: 21-56.
Kansteiner, Wulf. 2014. Generation and memory. A critique of the ethical and ideological implications of generational narration. In Berger, Stefan – Niven, Bill (eds.): Writing the History of Memory. London-New York: Bloomsbury: 111-134.
Kárník, Zdeněk. 2003. České země v éře První republiky. O přežití a život (1936-1938). Praha: Libri.
Kopeček, Michal. 2008. Search of “National Memory”: Politics of History, Nostalgia and the Historiography of Communism in the Czech Republic and East Central Europe. In: Kopeček, Michal (ed.): Past in the making: historical revisionismus in Central Europe after 1989. Budapešť: CEU Press: 75- 95.
Kwiatkowski, Piotr. 2016. The Second World War in the Memory of Contemporary Polish Society. In: Pakier Malgorzata – Wawrzyniak, Joanna (eds.): Memory and change in Europe: Eastern perspectives. New York-Oxford: Berghahn: 231-245.
Leggewie, Claus. 2010. Seven Circles of European Memory. In: Meusburger, Peter – Heffernan, Michael – Wunder, Edgar (eds.): Cultural Memories. The Geographical Point of View. London: Springer: 123-144.
Levy, Daniel – Sznaider, Natan. 2002. Memory Unbound. The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory. European Journal of Social Theory 5, 1: 87-106.
Mannheim, Karl. 1952 [1928]. The Problem of Generations. In: Kecsekemeti, Paul. Karl Mannheim: Essays. London: Routledge: 276-322. http://marcuse.faculty.history.ucsb.edu/classes/201/articles/27MannheimGenerations.pdf
Marcus, Harald. 2006. Memories of World War II and the Holocaust in Europe. In: Martel, Gordon (ed.): A Companion to Europe 1900–1945. Oxford: Blackwell: 487-503. http://marcuse.faculty.history.ucsb.edu/publications/articles/33Marcuse2006MemoriesHolocaustWorldWarIIEurope9p.pdf
Němeček, Jan. 2006. Die 30er und 40er Jahre in der tschechischen Erinnerung seit den 70er Jahren. In: Faulenbach, Bernd – Jelich, Franz-Josef (eds.): „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989. Essen: Klartext: 125-137.
Noakes, Lucy - Pattinson, Juliette. 2014. British Cultural Memory and the Second World War. London-New York: Bloomsbury.
Olick, Jeffrey K. 1999. Collective Memory: The Two Cultures. Sociological Theory 17, 3: 333348.http://links.jstor.org/sici?sici=07352751%28199911%2917%3A3%3C333%3ACMTTC%3E2.0.CO%3B2-T.
Pakier, Malgorzata – Strath, Bo (eds.). 2010. A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance, New York – Oxford: Berghahn Books.
Palmberger, Monika. 2016. How Generations Remember. Conflicting Histories and Shared Memories in Post-War Bosnia and Herzegovina. London-New York: Palgrave Macmillan.
Pešek, Jiří. 2007. Odboj proti nacionálnímu socialismu v pojetí české a německé historiografie. In: Pešek, Jiří. In: Cornelißen, Christoph - Holec, Roman - Pešek, Jiří (eds.): Diktatura - válka - vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945. Ústí nad Labem: Albis interantional: 43-60.
Pfeiferová, Štěpánka – Šubrt, Jiří. 2009. Veřejné mínění o problematice českých dějin. Naše společnost 2: 16-23.
Pratt, Michael W. - Fiese, Barbara H. 2004. Families, stories, and the life course: An ecological context. In Pratt, Michael W. – Fiese, Barbara H. (eds.): Family stories and the life course: Across time and generations. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates: 1-24.
Rosenzweig, Roy - Thelen, David. 1998. The presence of the past: Popular uses of history in American life. New York: Columbia University Press.
Sniegoň, Tomáš. 2014. Evropeizace holokaustu a česká národní identita. In: Šustrová, Radka – Hédlová, Luba (eds.): Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti. Praha: Academia: 81-109.
Sniegoň, Tomáš. 2017. Zmizelá historie. Holokaust v české a slovenské historické kultuře. Praha: Argo.
Sommer, Vítězslav. 2011. Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970). Praha : NLN.
Spalová, Barbora. 2013. Rodinné paměti v pohraničí: Familiarismus v pohledu do minulosti. Biograf, 58, 72 odst. http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v5801.
Šubrt, Jiří - Maslowski, Nicolas – Lehmann, Štěpánka. 2014. Soudobé teorie sociální paměti. In: Maslowski, Nicolas – Šubrt, Jiří a kol.: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum: 31-45.
Šubrt, Jiří – Vinopal, Jiří a kol. 2013. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum.
Šubrt, Jiří. 2014. Jak se vyrovnáváme s naší minulostí?. Sociológia 46, 1: 88-115, https://www.sav.sk/journals/uploads/02201051Tomasek%20-%20Subrt.pdf.
Wagener, René. 2012. Familial discussions in the context of memory research on the Second World War: Expectations and disappointment. In Boesen, Elisabeth – Lentz, Fabienne – Margue, Michel – Scuto, Denis – Wagener, René (eds.): Peripheral memories: Public and private forms of experiencing and narrating the past. Bielefeld: Transcript: 69-94.
Wawrzyniak, Joanna. 2015. Veterans, Victims, and Memory. The Politics of the Second World War in Communist Poland. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Welzer, Harald - Mollerová, Sabine - Tschuggnalová, Karoline. 2010. „Můj děda nebyl nácek“ Nacismus a holocaust v rodinné paměti. Praha: Argo.
Welzer, Harald. 2007. Der Krieg der Erinnerung: Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen Gedachtnis (Die Zeit des Nationalsozialismus). Frankfurt a. M.: Fischerverlage.
Welzer, Harald. 2011. Family memories of World War II and the Holocaust in Europe, or is there a European memory? In: Meusburger, Peter - ‎Heffernan, Michael – Wunder, Edgar (eds.): Cultural memories: The geographical point of view. New York: Springer: 171-188.
Wertsch, James V. 2002. Voices of collective remembering. New York: Cambridge University Press.
Wydra, Harald. 2012. Dynamics of generational memory. Understanding the East West divide. In Langenbacher, Eric - Niven, Bill – Wittlinger, Ruth (eds.): Dynamics of memory and identity in contemporary Europe. New York-Oxford: Berghahn Books: 14-38.

Full Text