Music and Local/Regional Languages: sympózium středoevropských národních komitétů ICTM

Datum zveřejnění:

2020-06-25

Klíčová slova:

ICTM;etnomuzikologie;hudba a jazyk

Full Text