Číslo 4, Roč. 106 (2019)

Editorial

Understanding Military Zones in Central and Eastern Europe: Exclusion, Transformation and Research

Studie

From the Intelligence Tower to the Tower of Joy: the Story of Havran in the Former Iron Curtain Buffer Zone
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2019.4.01
Abstract
The article is a case study of a former military intelligence tower Havran located in Western Bohemia borderland in former Iron Curtain buffer zone. It is focused especially on process of shifting from a military installation, through a ruin, towards a lookout tower and an Iron Curtain memorial. The study is focused on changes of physical structures of the tower and content of the exhibition. The goals are to present an analysis of forming of special type of heritage, to review and discuss processes of the negotiating of the meaning of the landscape, demonstrated on the site with a tower. As methods we used historical archive research, review of internet fora and media articles as a specific data source for the change of the tower, for the exhibition currently located at the lookout tower we did basic qualitative content analysis.
Contested Spaces, Contested Memories: Images of Post-Soviet Military Bases in Reunified Germany
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2019.4.02
Tourism as Remembrance Activity: The International Gathering of Military Vehicles in a Post-Military Base in Poland
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2019.4.03
From Military Sites to Exhibitionary Arenas in Poland and Latvia, 2015–2019
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2019.4.04
Abstract
V posledních letech se turistický průmysl připojil k předchozím prvkům „výstavního komplexu” (Bennett 2004) a stal se prvkem, který ovlivňuje utváření kulturních institucí. Moje analýza vychází z hmotných základů, totiž konkrétních srovnatelných bývalých vojenských objektů a území v Polsku a Lotyšsku. Společným jmenovatelem bývalých vojenských území představených v tomto textu je to, že se všechna stala zvláštními „výstavními arénami”. Pokouším se demonstrovat, že bývalá vojenská území, která jsou si podobná s ohledem na původní funkci a infrastrukturu, rozsah a čas, který uplynul od jejich zřízení, stav a podstatu, procházejí v současnosti různými transformačními procesy. V rámci těchto procesů jim byly přiřazeny rozdílné hodnoty, které vznikají prostřednictvím aktivit (mj. i „prostorových příběhů”), které je mění ve „výstavní arény”. Institucionální útvary spojené s „výstavním komplexem”, např. muzea, galerie, panoptika nebo světové výstavy, doplňuji o současné postupy spojené s turismem, které vedou k proměnám uspořádání zavedených tradičnějšími výstavními institucemi. Aktuální analýza je založena na čtyřech příkladech bývalých velkých vojenských objektů (vytvořených v 19. a 20. století), které byly různými způsoby transformovány a nyní mají nevojenské funkce. V průběhu srovnání bývalých vojenských objektů a území (z nichž tři sloužily za studené války jako základy sovětské armády) ukazuji, jak byly přeměněny v různé typy „výstavních arén”. Významné je, že tento proces probíhal v období „participativního obratu” a narůstajícího množství turistů („přeturistování”), kteří měli zájem na tom identifikovat nebo dokonce zřizovat nové turistické destinace či místa „hodná navštívení”.

Zprávy

O místě zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích
Abstract
Zpráva o jednání u kulatého stolu na půdě Senátu PČR dne 7. září 2019 na téma Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích

Literatura

Michal Babiak – Jaroslav Blecha – Juraj Hamar, Slovenský loutkář 1928
Václav Lábus – Daniel Vrblík, Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu
Ludvík Baran – Jitka Staňková, Poklady lidového umění