Lidé

Český lid / The Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, angličtině a slovenštině. Český lid / The Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Redakční tým

Vedoucí redaktor
dr. Jiří Woitsch jiri.woitsch@post.cz
Výkonná redaktorka
Kateřina Sedlická katerinasedlicka@seznam.cz
Technická redaktorka
Vendula Škrabalová skrabalova@iach.cz

Redakční rada

Alexandra Bitušíková (Ústav etnológie SAV, Bratislava, SVK)

Will Guy (School of Sociology, Politics and International Studies, University of Bristol, GBR)

Timothy M. Hall (UCLA Department of Family Medicine, Los Angeles, USA)

Adam Horálek (Katedra sociálních věd, FF UP, Pardubice, CZE)

Josef Kandert (Institut sociologických studií, FSV UK, Praha, CZE)

Alena Křížová (Ústav evropské etnologie, FF MU, Brno, CZE)

Petr Lozoviuk (Kadedra antropologie, FF ZČU, Plzeň, CZE)

Tatiana Podolinská (Ústav etnológie SAV, Bratislava, SVK)

Jana Pospíšilová (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, pracoviště Brno, CZE)

Milena Secká (NM Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha, CZE)

Petr Skalník (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, CZE)

Martin Soukup (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP, Olomouc, CZE)

Daniela Stavělová (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, CZE)

Martin Šimša (Národní ústav lidové kultury, Strážnice, CZE)

Jiří Traxler (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, CZE)

Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, CZE)

František Vrhel (Ústav etnologie, FF UK, Praha, CZE)

Markéta Zandlová (Katedra obecné antropologie, FHS UK, Praha, CZE)