Lidé

Český lid / The Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, angličtině a slovenštině. Český lid / The Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Redakční tým

Vedoucí redaktorka
Hana Červinková hanacervinkova1@gmail.com
Výkonná redaktorka
Kateřina Sedlická katerinasedlicka@seznam.cz
Technická redaktorka
Vendula Škrabalová skrabalova@iach.cz

Redakční rada

Alexandra Bitušíková (Ústav etnológie SAV, Bratislava, SVK)

Michał Buchowski (Department of Ethnology and Cultural Anthropology, AMU Poznań, POL, and European University Viadrina, Frankfurt/Oder, DEU)

Thomas Hylland Eriksen (Department of Social Anthropology, University of Oslo, NOR)

Will Guy (School of Sociology, Politics and International Studies, University of Bristol, GBR)

Timothy M. Hall (UCLA Department of Family Medicine, Los Angeles, USA)

Ulf Hannerz (Department of Social Anthropology, Stockholm University, SWE)

Adam Horálek (Katedra sociálních věd, FF UP, Pardubice, CZE)

Josef Kandert (Institut sociologických studií, FSV UK, Praha, CZE)

Alena Křížová (Ústav evropské etnologie, FF MU, Brno, CZE)

Petr Lozoviuk (Kadedra antropologie, FF ZČU, Plzeň, CZE)

Tatiana Podolinská (Ústav etnológie SAV, Bratislava, SVK)

Jana Pospíšilová (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, pracoviště Brno, CZE)

Milena Secká (NM Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha, CZE)

Petr Skalník (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, CZE)

Martin Soukup (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP, Olomouc, CZE)

Daniela Stavělová (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, CZE)

Martin Šimša (Národní ústav lidové kultury, Strážnice, CZE)

Jiří Traxler (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, CZE)

Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, CZE)

František Vrhel (Ústav etnologie, FF UK, Praha, CZE)

Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, CZE)

Markéta Zandlová (Katedra obecné antropologie, FHS UK, Praha, CZE)