Lidé

Český lid / The Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, angličtině a slovenštině. Český lid / The Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Redakční tým

Vedoucí redaktor
Jiří Woitsch jiri.woitsch@post.cz
Výkonná redaktorka
Kateřina Sedlická katerinasedlicka@seznam.cz
Technická redaktorka
Vendula Škrabalová skrabalova@iach.cz

Redakční rada

Petr Janeček (Ústav etnologie, FF UK, Praha)

Gabriela Kiliánová (Ústav etnológie SAV, Bratislava)

Alena Křížová (Ústav evropské etnologie, FF MU, Brno)

Markéta Křížová (Středisko Ibero-amerických studií, FF UK, Praha)

Petr Lozoviuk (Katedra antropologie, FF ZČU, Plzeň)

Zdeněk R. Nešpor (Sociologický ústav AV ČR a FHS UK, Praha)

Jana Nosková (Etnologický ústav AV ČR, Brno)

Sarah Scholl-Schneider (Fach Kulturanthropologie/Volkskunde, Institut für Film-, Theater- und empirische Kulturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Ingrid Slavec Gradišnik (Institute of Slovenian Ethnology SAZU, Ljubljana)

Martin Soukup (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP, Olomouc)

Daniela Stavělová (Etnologický ústav AV ČR, Praha)

Martin Šimša (Národní ústav lidové kultury, Strážnice)

Tobias Weger (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg)

Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR, Praha)