Date of publishing:

25.6.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.2.05

Abstract:

This study presents the activities of the Czechoslovak traveller Václav Kotál (1894–1976) in Latin America. Although, he is an obscure figure today, he was at the height of media fame in the 1920s on account of his walking journey from Buenos Aires to Chicago. Kotal made use of this popularity to put his compatriots off moving across the ocean. The aim of this work is therefore to present this intriguing historical figure, but, above all, conduct a critical qualitative analysis to evaluate: what motivated him to discourage his compatriots; whether his information was trustworthy; and how he influenced Czechoslovak interwar migration. The principal sources are contemporary newspaper articles and the Kotál’s own publishing activities. These are supplemented by archival materials and academic literature.

Keywords

Václav Kotál (1894-1976);Czechoslovak migration to Latin America;Argentina;Mexico;Travel

Article Text

References

Archivní fondy
Archiv Městského muzea Antonína Sovy v Pacově, fond Věnceslav Kotál.
Archiv ministerstva zahraničních věcí, fond I. sekce – prezidium 1918–1939.
Archiv ministerstva zahraničních věcí, fond V. sekce – administrativní 1918–1939.
Archiv Náprstkova muzea, fond Václav Kotal.
Hoover Institution Archives Stanford University, fond Vlastimil Kybal papers.
Národní archiv České republiky, fond Ministerstvo sociální péče 1918–1951.
Národní archiv České republiky, fond Československý ústav zahraniční I 1928–1941.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Místní národní výbor Bratřice 1945–1990.

Dobové novinové články
Ani v cizině nejsme svorni. 1927. Český směr 12. 2. 1927: 1–2.
Argentinčtí Čechoslováci proti Věnc. Kotalovi. 1927. Nový jihočeský věstník 27. 2. 1927: 2.
Argentinští Čechoslováci proti domnělému zmocněnci Pražských vzorkových veletrhů. 1927. Národní listy 27. 1. 1927: 3.
Cestovatel Václav Kotal. 1926. Jihoameričan 4. 11. 1926: 5.
„Cestovatelská“ činnost Václava Kotala. 1926. Jihoameričan 9. 12. 1928: 4.
Cvek, Vojtěch. 1966. Na konci celého světa je domov. Nástup 3. 11. 1966: 3.
Československý konsul obchodníkem lidským masem. 1928. Večerní list 12. 7. 1928: 3.
Dobrodružný život našeho krajana. 1923. Český směr 12. 1. 1923: 3.
Forejt Alan, Vladislav. 1928. Poslední stanice. Národní listy 8. 6. 1928: 3.
Jak o nás mluví ti různí „našinci“ z Ameriky. 1923. Rudé právo 23. 3. 1923: 5–6.
Hrozná utrpení vystěhovalců v Argentině. 1923. Venkov 12. 9. 1923: 5.
Hýža, Ferdinand. 1928. U krajanů v Praquay [sic!]. Noviny z pod Radhoště 16. 6. 1928: 1–2.
Hýža, Ferdinand. 1938. Jihoamerické vzpomínky. Krajan 1. 1. 1938: 9.
Chvátal, L. 1923. „Globetrotterovi“ V. Kotalovi. Nový jihočeský věstník 18. 3. 1923: 2–3.
Kotal, český globe-trotter. 1922. Amerikán: národní kalendář na rok 1923: 237–252.
Kotál, Věnceslav. 1927. Z československých kolonií v cizině. Nová Praha 24. 2. 1927: 19.
Ministerstvo sociální péče v Praze. 1924. Jihoamerický Čechoslovák 12. 6. 1924: 2.
Přerušená pouť pěšky kolem světa. 1922. Národní politika 29. 12. 1922: 3.
Un andarín checo-eslovaco que se propone darle vuelta al mundo. 1922. La Prensa 25. 6. 1922: 1.
Un memorial especial relacionado con la propaganda antiargentina del Ministerio de Previsión Social de Praga, remitido al gran diario argentino „La Prensa“. 1924. Jihoamerický Čechoslovák 31. 7. 1924: 1.
Věnceslav Kotal. 1926. Nový jihočeský věstník 14. 11. 1926: 2.
Vystěhovalecký mor na Myjavsku. 1923. Lidové noviny 20. 3. 1923: 4.
Výstraha vystěhovalcům do Argentiny. 1923. Venkov 12. 9. 1923: 5.
Zamastil, František. 1923a. Dozvuky Kotalových cest. Nový jihočeský věstník 28. 1. 1923: 1.
Zamastil, František. 1923b. Dozvuky Kotalových cest. Nový jihočeský věstník 4. 2. 1923: 1.
Zamastil, František. 1923c. Dozvuky Kotalových cest. Nový jihočeský věstník 18. 2. 1923: 1.

Literatura
Barteček, Ivo. 1988. Československá kolonizace v Brazílii. In: Češi v cizině 3. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 237–250.
Baďura, Bohumil. 1989. Los Checoslovacos en Argentina durante la primera guerra mundial. Ibero-Americana Pragensia 23: 213–237.
Baďurová, Monika – Baďura, Bohumil. 1995. Vystěhovalectví z českých zemí do Brazílie před vznikem ČSR. Český lid 82, 4: 323–335.
Barteček, Ivo. 1997. Emigración desde los países checos y Checoslovaquia hacia la América Latina. Ibero-Americana Pragensia 31: 227–241.
Jiránek, Jiří – Barteček, Ivo. 2013. Češi a Slováci v Chile ve 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Brouček, Stanislav – Vasiljev, Ivo. 1985. K charakteristice československé vystěhovalecké politiky mezi dvěma světovými válkami. Český lid 72: 71–80, 149–156.
Brown, Clayton. 2011. King cotton in modern America: a cultural, political, and economic history since 1945. Jackson: University Press of Mississippi.
Cross, Georgie S. 1983. Imigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class. Philadelphia: Temple University Press.
Čech-Vyšata, František. 1927. Z tajů Kordiller. Patnáct let v Jižní Americe III. Praha: Kvasnička a Hampl.
Čech-Vyšata, František. 1936. Středem Jižní Ameriky. Praha: Československá grafická Unie.
Dubovický, Ivan. 1987. Krajanská kolonie Presidencia Roque Saenz Peňa. (Příspěvek k počátkům českého vystěhovalectví do Argentiny). In: Češi v cizině 2. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 139–179.
Dubovický, Ivan. 1988. Kolonizační pokusy v Argentině a meziválečná Československá republika. In: Češi v cizině 3. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 193–236.
Dubovický, Ivan. 1989a. Formování českého a slovenského etnika v Argentině. In: Češi v cizině 4. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 130–141.
Dubovický, Ivan. 1989b. La Política Emigratoria de Bohemia en Relación con Argentina, 1848–1938, 1a parte. Ibero-Americana Pragensia 23: 111–128.
Dubovický, Ivan. 1990. La Política Emigratoria de Bohemia en Relación con Argentina, 1848–1938, 2a parte. Ibero-Americana Pragensia 24: 151–185.
Elstner, František Alexander. 2017. Tango Argentino. Praha: Městská knihovna v Praze. Dostupné na: web2.mlp.cz/koweb/00/04/29/97/18/tango_argentino.pdf
Forejt Alan, Vladislav. 1941. Amerikou s prázdnou kapsou. Praha: Orel.
Kázecký, Stanislav. 2001. La emigración checa y checoslavaca al Paraguay, 1a parte. Ibero-Americana Pragensia 35: 119–136.
Kázecký, Stanislav. 2002. La emigración checa y checoslavaca al Paraguay, 2a parte. Ibero-Americana Pragensia 36: 137–151.
Kázecký, Stanislav. 2003. La emigración checa y checoslavaca al Paraguay, 3a parte. Ibero-Americana Pragensia 37: 149–160.
Kazimour, Karel (ed.). 1937. Památník československé kolonie v argentinském Čaku 1912–1937. Presidencia Roque Sáenz Peña: Nákladem časopisu Venkov Čakeňský.
Klíma, Stanislav. 1925. Čechové a Slováci za hranicemi. Praha: J. Otto.
Kotál, Václav. 1930. V zemi zlata a utrpení. Pelhřimov: Emil Šprongl.
Kybal, Vlastimil. 2003. Po československých stopách v Latinské Americe. Olomouc: Univerzita Palackého.
Opatrný, Josef (ed.). 2005. Emigración Centroeuropea a América Latina III. Praha: Karolinum.
Opatrný, Josef (ed.). 2006. Emigración Centroeuropea a América Latina IV. Praha: Karolinum.
Perutka, Lukáš. 2014. Checoslovaquia, Guatemala y México en el período de la Revolución Guatemalteca. Praha: Karolinum.
Perutka, Lukáš. 2017. Jižní Amerika a její hospodářství na počátku 20. století pohledem Zdeňka Fafla. Český časopis historický 115, 4: 1046–1074.
Zourek, Michal. 2014. Checoslovaquia y el cono sur 1945–1989. Relaciones políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría. Praha: Karolinum.