Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 3, roč. 108 (2021)

Studie

Grape Harvest Festival in the Town – A Successful Format for Entertainment, Politics, Trade, and Consumption (The Case of Pezinok, in the Slovak Republic)

Autor: Katarína Popelková Datum zveřejnění: 25.9.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.01
Abstrakt

Bližšia košeľa ako kabát? Sociálne siete rodiny a komunity seniorov v slovenských mestách

Autor: Marcela Káčerová / Juraj Majo / Ľubica Voľanská Datum zveřejnění: 25.9.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.02
Abstrakt

Materiálové studie

Jedna hra, různé příběhy? Zamyšlení nad kulturním překladem hry Stavíme Stalinův pomník

Autor: Katarzyna Agnieszka Kurowska Datum zveřejnění: 25.9.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.03
Abstrakt

Dynamika nadlokálneho a lokálneho v každodennosti života na hranici (na príklade regiónu Kysuce)

Autor: Ivana Kontriková Šusteková Datum zveřejnění: 25.9.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.04
Abstrakt

Pigmenty a barevnost tradičních venkovských staveb na jižní Moravě

Autor: Martin Novotný / Karel Slavíček / Jana Štulířová / Dalibor Všianský Datum zveřejnění: 25.9.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.05
Abstrakt

Zprávy

Call for papers Pozůstalostní inventáře jako pramen výzkumu lidové kultury

Prosíme o zasílání abstraktů do monotematického čísla do 28. 2. 2022.
Redakční uzávěrka pro odevzdání studií je 30. 6. 2022.


Nový distributor – zpráva pro předplatitelé

Od č. 4/2021 zabezpečuje předplatné časopisu firma ADISERVIS s. r. o., Na nivách 1050/18, 141 00 Praha 4 Michle;
www.adiservis.cz, tel. 241 484 521, 603 215 568, email: adiservis@seznam.cz.

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 108 (2021)