Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 2, roč. 108 (2021)

Studie

Zoufalství, jaderné rakety a magické hory. Uchronický příběh bývalého vojáka základní služby

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth Ph.D. Datum zveřejnění: 25.6.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.2.01
Abstrakt

Džihád v pojetí představitelů českých muslimů. Interpretační rozmanitost a její příčiny

Autor: Mgr. Karel Černý Ph.D. / Mgr. Jiřina Stehlíková Datum zveřejnění: 25.6.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.2.02
Abstrakt

Právní etnografie a „právo a etnografie“. Dva přístupy k etnografickému výzkumu práva

Autor: Mgr. Tomáš Ledvinka Ph.D. Datum zveřejnění: 25.6.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.2.03
Abstrakt

Národopisné oddělení Národního muzea v letech 1938–1948

Autor: Klára Woitschová Datum zveřejnění: 25.6.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.2.04
Abstrakt

Materiálové studie

Do Latinské Ameriky se nestěhujte. Rady československého „globetrottera“ Václava Kotála

Autor: Lukáš Perutka Datum zveřejnění: 25.6.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.2.05
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Zpráva pro předplatitele

V červenci byl ukončen předplatitelský servis České pošty. V současnosti probíhá výběr nové firmy, která bude zabezpečovat předplatné od nového roku. Jakmile se tak stane, budeme Vás informovat. Dodávku č. 3 a 4, 2021 zabezpečíme. Prosíme o trpělivost.

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 108 (2021)