Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 4, roč. 107 (2020)

Editorial

Studie

Die Karlsbad-Reise des Ferdinand Krackowizer im Jahre 1909. Anmerkungen zu einer Kulturgeschichte der bürgerlichen Badereise

Autor: Elisabeth Fendl Datum zveřejnění: 15.12.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.4.01
Abstrakt

„Domorodci“ ne/známého „domova“. Cesty německých vyhnanců a vysídlenců do Československa a jejich percepce místního obyvatelstva ve vysídleneckých periodikách

Autor: Sandra Kreisslová / Jana Nosková Datum zveřejnění: 15.12.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.4.02
Abstrakt

“Past Future Concrete” revisited: Ex-Yugoslav monuments shaped as destinations via online image practices

Autor: Uwe Baumann Datum zveřejnění: 15.12.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.4.03
Abstrakt

Die gemachten Gäste. Die Bergsteigerdörfer und ihr Bild von den Reisenden

Autor: Ruth Weiand Datum zveřejnění: 15.12.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.4.04
Abstrakt

Ayahuasca Ethno-tourism and its Impact on the Indigenous Shuar Community (Ecuador) and Western Participants

Autor: Dima Salibová Datum zveřejnění: 15.12.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.4.05
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Call for Papers - Monotematické číslo Českého lidu o antropologii/etnologii prostoru

Redakční uzávěrka pro odevzdání studií je 28. únor 2021

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 107 (2020)