Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 2, roč. 109 (2022)

Studie

Nehodit se do dnešní doby: dělníci v továrně korporace Baťa

Autor: Kateřina Nedbálková Datum zveřejnění: 25.6.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.2.01
Abstrakt

„Času je málo, voda stúpa.“ Minulosť, prítomnosť a budúcnosť pri tvorbe naratívu hnutia Fridays for Future na príklade transparentov

Autor: Eva Šipöczová Datum zveřejnění: 25.6.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.2.02
Abstrakt

Materiálové studie

Vztah tištěné a rukopisné produkce modlitebních knih 19. a 20. století. Na příkladu variantních názvů „Rajská růže“

Autor: Anna Grůzová Datum zveřejnění: 25.6.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.2.03
Abstrakt

Usedlost San Juan a její podoba a fungování v 60. až 80. letech 19. století. Příspěvek ke každodennímu životu německých kolonistů na jihu Chile ve druhé polovině 19. století

Autor: Kateřina Kohoutková Datum zveřejnění: 25.6.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.2.04
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Nový distributor – zpráva pro předplatitelé

Od č. 4/2021 zabezpečuje předplatné časopisu firma ADISERVIS s. r. o., Na nivách 1050/18, 141 00 Praha 4 Michle;
www.adiservis.cz, tel. 241 484 521, 603 215 568, email: adiservis@seznam.cz.

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 109 (2022)