Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 3, roč. 110 (2023)

Studie

Sociální normy a socialistická morálka: ochrana veřejného pořádku na československém venkově 80. let 20. století

Autor: Oto Polouček Datum zveřejnění: 25.9.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.3.01
Abstrakt

Indigenizace globálního spirituálního diskursu: o jednom setkání západní a mayské spirituality

Autor: Jan Kapusta Datum zveřejnění: 25.9.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.3.02
Abstrakt

Biopower and the construction of an ethnic disease (based on the example of the Kashubians)

Autor: Anna Kwaśniewska Datum zveřejnění: 25.9.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.3.03
Abstrakt

Republikánská antropologie jako komunita praxe: Mezi politickou ideologií Kuomintangu a formováním národa pomocí etnografického výzkumu v jihozápadní Číně

Autor: Jan Karlach Datum zveřejnění: 25.9.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.3.04
Abstrakt

Proces aztekizace synkretického rituálu Danza Conchera ve středním Mexiku

Autor: Michelle Leisky Datum zveřejnění: 25.9.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.3.05
Abstrakt

Literatura

Kniha k recenzování

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 110 (2023)