Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online v režimu diamond Open Access. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích SCOPUS, DOAJ, ERIH, CEJSH, JSTOR, GOOGLE SCHOLAR, IBR, IBZ.

Aktuální číslo

Číslo 2, roč. 111 (2024)

Editorial

Studie

Stories of Justification – Stories of Absolution: How Families in Liberec Came to Terms with Post-Displacement Heritage

Autor: Karina Hoření Datum zveřejnění: 25.6.2024 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2024.2.01
Abstrakt

Contemporary Self-identification as a “Tutejszy” in Southeastern Lithuania

Autor: Vidmantas Vyšniauskas / Anna Pilarczyk-Palaitis Datum zveřejnění: 25.6.2024 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2024.2.02
Abstrakt

Baťovany – Partizánske: The Contemporary Re/invention of the Heritage of a Baťa Company Town

Autor: Barbora Vacková / Nina Bartošová Datum zveřejnění: 25.6.2024 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2024.2.03
Abstrakt

Resilience, Uncertainty and Local Periodicals: Making Sense of Agency in Two Small Towns in Czechoslovakia (1928–1943)

Autor: Jaroslav Ira Datum zveřejnění: 25.6.2024 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2024.2.04
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 111 (2024)