Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 4, roč. 109 (2022)

Studie

Děti v konzumu, racionaci a propagandě válečné obuvi

Autor: Vojtěch Kessler Datum zveřejnění: 15.12.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.4.01
Abstrakt

Civil Society and Peripheral Activism in a Donbas Monotown

Autor: Justyna Anna Szymanska Datum zveřejnění: 15.12.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.4.02
Abstrakt

Materiálové studie

The Role of Ofelia Zepeda in the Tohono O’odham Language and Cultural Revitalization

Autor: Miroslav Černý Datum zveřejnění: 15.12.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.4.03
Abstrakt

COVID-19 Vaccination and Ukrainians: Myths, Memes and Narratives

Autor: Oksana Labashchuk / Tetiana Reshetukha / Halyna Derkach / Oksana Kushnir / Natalia Hrytsak Datum zveřejnění: 15.12.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.4.04
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Kniha k recenzování

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 109 (2022)