Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 3, roč. 109 (2022)

Studie

Role sborů pro občanské záležitosti v rozšiřování občanských pohřebních obřadů

Autor: Olga Nešporová Datum zveřejnění: 25.9.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.3.01
Abstrakt

Self-Made Men – Architects of the Self: the New Houses and New Landscapes of the Western Balkans

Autor: Radan Haluzík Datum zveřejnění: 25.9.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.03.02
Abstrakt

Proměna hlavních stabilizačních prvků jezídského náboženství v odlišných geografických oblastech

Autor: Ivo Budil / Petr Kokaisl Datum zveřejnění: 25.9.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.3.03
Abstrakt

Materiálové studie

Ukrainian Beaded Artwork in the František Řehoř Collection: the Scientific and Artistic Value

Autor: Olena Fedorchuk / Jan Pohunek / Monika Tauberová Datum zveřejnění: 25.9.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.3.04
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Nový distributor – zpráva pro předplatitelé

Od č. 4/2021 zabezpečuje předplatné časopisu firma ADISERVIS s. r. o., Na nivách 1050/18, 141 00 Praha 4 Michle;
www.adiservis.cz, tel. 241 484 521, 603 215 568, email: adiservis@seznam.cz.

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 109 (2022)