Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online v režimu diamond Open Access. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích SCOPUS, DOAJ, ERIH, CEJSH, JSTOR, GOOGLE SCHOLAR, IBR, IBZ.

Aktuální číslo

Číslo 1, roč. 111 (2024)

Studie

Cesta za snem či lepším životem? Obrazy „návratů“ potomků řeckých emigrantů z Československa zpět do země předků

Autor: Filip Maroši Datum zveřejnění: 25.3.2024 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2024.1.01
Abstrakt

Materiálové studie

Integration in the Czech Republic as Seen from the Perspective of Intercultural Workers

Autor: Michaela Konopíková / Aleksandra Krajewska Datum zveřejnění: 25.3.2024 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2024.1.02
Abstrakt

Aplikovaný výzkum fenoménu dehumanizace ve Rwandě

Autor: Ondřej Kolman Datum zveřejnění: 25.3.2024 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2024.1.03
Abstrakt

Včelařství v Čechách a na Moravě v 16.–18. století ve světle tištěných příruček

Autor: Martina Hřebenářová Datum zveřejnění: 25.3.2024 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2024.1.04
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 111 (2024)