Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 1, roč. 109 (2022)

Editorial

Studie

The Turnarounds: identita vídeňských Čechů třetí a čtvrté generace a rakouská hudební interkultura

Autor: Zita Skořepová Datum zveřejnění: 25.3.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.1.01
Abstrakt

Teenagers with Anglophone migrant parents: Pushed into a privileged social landscape

Autor: Zuzana Terry Datum zveřejnění: 25.3.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.1.02
Abstrakt

The Drama of Social Identities: How second-generation Muslims in the Czech Republic cope with otherness and negotiate their acceptance

Autor: Zuzana Rendek Datum zveřejnění: 25.3.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.1.03
Abstrakt

“Confessions of the Vietnamese” Facebook Page: The Intergenerational Conflict of Young Vietnamese Migrants in the Online Space in the Czech Republic

Autor: Marta Lopatková / Lenka Formánková Datum zveřejnění: 25.3.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.1.04
Abstrakt

Coming Home During Coronavirus: The impact of the COVID-19 pandemic on Ireland’s returning young migrants

Autor: Niamh Donnelly Datum zveřejnění: 25.3.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.1.05
Abstrakt

COVID-19 and return migration to the Czech Republic

Autor: Lucie Macková / Ondřej Filipec Datum zveřejnění: 25.3.2022 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.1.06
Abstrakt

Call for papers Pozůstalostní inventáře jako pramen výzkumu lidové kultury

Prosíme o zasílání abstraktů do monotematického čísla do 28. 2. 2022.
Redakční uzávěrka pro odevzdání studií je 30. 6. 2022.


Nový distributor – zpráva pro předplatitelé

Od č. 4/2021 zabezpečuje předplatné časopisu firma ADISERVIS s. r. o., Na nivách 1050/18, 141 00 Praha 4 Michle;
www.adiservis.cz, tel. 241 484 521, 603 215 568, email: adiservis@seznam.cz.

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 109 (2022)