Date of publishing:

25.6.2024

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2024.2.01

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

Article focuses on ways how residents of north Bohemian town of Liberec deal in their family histories with possesion of post- displacement. Objects they use were confiscated from German speaking minority at the aftermath of WW2. Text gives an overview on narratives of this event in Czech public discourse and ways how these narratives are reflected in family stories. Study is based on three family histories collected during ethnographic study and analysed using memory studies and hauntology theories.

Keywords

expulsion, post-displacement , hauntology, family history, etnography,materiality

Article Text

References

Amosova, Svetlana. 2011. There Are No Jews Here: From a Multiethnic to a Monoethnic Town of Burshtyn. Cultural Analysis 10: 117–124.
Alvesson, Mats. 2009. At home ethnography: Struggling with closeness and closure. In: Sierk, Ybema, et al. (eds): Organizational ethnography: Studying the complexities of everyday life. London: Sage: 156–174. doi.org/10.4135/9781446278925
Arburg von, Adrian – Staněk, Tomáš. 2009. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Srpen/září až prosinec 1945: Příprava organizovaného odsunu a postup osídlování. II. díl, svazek 2. Praha: Ústav pro soudobé dějiny.
Arburg von, Adrian – Staněk, Tomáš. 2010. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Češi a Němci do roku 1945. Středokluky: Zdeněk Susa.
Arburg von, Adrian – Staněk, Tomáš. 2011. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osidlování. II. díl, svazek 1. Středokluky: SUSA, Condition Humana.
Arburg von, Adrian – Staněk, Tomáš. 2020. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Akty hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování. II. díl, svazek 3. Středokluky: SUSA, Condition Humana.
Bittnerová, Magdaléna. 2001. Odsun Němců z Liberecka a situace Němců na Liberecku ve stínu odsunu. Liberec: Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice, Severní Čechy.
Blanco del Pilar, María – Peeren, Esther. 2013. Introduction. In: Blanco del Pilar, María – Peeren, Esther (eds.): The Spectralities Reader. Ghosts and Haunting in Contemporary Cultural Theory. London: Bloomsbury. 1–33.
Brandes, Detlef. 2009. National and International Planning of the ‘Transfer’ of Germans from Czechoslovakia and Poland. In: Bessel, Richard – Haake, B. Claudia (eds.): Removing Peoples. Forced Removal in the Modern World. London: German Historical Institute: 281–296.
Burzlaff, Jan. 2020. Confronting the Communal Grave: A Reassessment of Social Relations During the Holocaust in Eastern Europe. The Historical Journal 63, 4: 1054–1077. doi.org/10.1017/S0018246X19000566
Ćwiek-Rogalska, Karolina. 2020. “It’s scary here.” Haunted landscape as a research tool to look into post-expulsion landscapes. Polish Journal of Landscape Studies 3, 6: 27–47. doi.org/10.14746/pls.2020.6.2
Dekret prezidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondu národní obnovy č. 108/1945. Zákony pro lidi [on-line]. AION CS 2010–2014. [2023-10-10]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-108
Dean, Martin. 2010. Robbing the Jews: The Confiscation of Jewish Property in the Holocaust, 1933–1945. Cambridge: Cambridge University Press.
Derrida, Jacques. 2006. Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International. London: Routledge.
Domnitz, Christian. 2007. Zápas o Benešovy dekrety před vstupem do Evropské Unie. Diskuze v Evropském parlamentu a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v letech 2002–2003. Praha: Dokořán.
Engelmann, Isa. 2004. Návrat pod zelenou střechu. Liberec: Bor.
Etkind, Alexander. 2009. Post‐Soviet hauntology: Cultural memory of the Soviet terror. Constellations 16, 1: 182–200. doi.org/10.1111/j.1467-8675.2009.00527.x
Feindt, Gregor. 2015. Auf der Suche nach politischer Gemeinschaft. Oppositionelles Denken zur Nation im ostmitteleuropäischen Samizdat 1976–1992. Oldenbourg – Berlin – Boston: De Gruyter.
Frommer, Benjamin. 2005. National cleansing: Retribution against Nazi collaborators in postwar Czechoslovakia. Cambridge: Cambridge University Press.
Gerlach, David. 2017. The Economy of Ethnic Cleansing: The Transformation of the German-Czech Borderlands after World War II. Cambridge: Cambridge University Press.
Glassheim, Eagle. 2006. Ethnic Cleansing, Communism, and Environmental Devastation in Czechoslovakia’s Borderlands, 1945–1989. The Journal of Modern History 78, 1: 65– 92. doi.org/10.1086/499795
Grulich, Tomáš – Haišman, Tomáš. 1986. Institucionální zájem o cikánské obyvatelstvo v Československu v letech 1945–1958. Český lid 73, 2: 72–85.
Hahnová, Eva – Hahn, Hans H. 2023. Legendy, mýtus a dějiny. Pojem vyhnání v německé paměti. Praha: Academia.
Holub, Petr. 2013. Rozhodla jediná věta. Ta, co vynesla sudetskou kartu. Aktualne.cz [on-line] [2023-30-10]. Dostupné na: zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhodla-jedina-veta-ta-co-vynesla-sudetskou-kartu/r~i:article:769704/
Heimann, Mary. 2009. Czechoslovakia: The State That Failed. New Haven: Yale University Press.
Judson, Pieter M. 2023. Making minorities and majorities: national indifference and national self-determination in Habsburg central Europe. In: Dalle Mulle, Emmanuel – Rodogno, Davide – Bieling, Mona (eds): Sovereignty, Nationalism, and the Quest for Homogeneity in Interwar Europe. London: Bloomsbury Academic: 21–38
King, Jeremy. 2002. Budweisers into Czechs and Germans: A Local History of Bohemian Politics, 1848–1928. Princeton – Oxford: Princeton University Press.
Klacsmann, Borbála. 2016. Abandoned, Confiscated, and Stolen Property: Jewish–Gentile Relations in Hungary as Reflected in Restitution Letters. Holocaust Studies 23, 1–2: 133–148. doi.org/10.1080/17504902.2016.1209836
Klacsmann, Borbála. 2020. Neglected Restitution: The Relations of the Government Commission for Abandoned Property and the Hungarian Jews, 1945–1948. Hungarian Historical Review 9, 3: 512–529. doi.org/10.38145/2020.3.512
Kończal, Kornelia. 2017. Politics of Plunder Post-German Property and the Reconstruction of East Central Europe after the Second World War. PhD Thesis. Florence: European University Institute. Available at: hdl.handle.net/1814/47104
Kratochvíl, Jaroslav. 2015. Obraz Němce v československém dokumentárním filmu (1945–1968). Iluminace 27, 4: 155–168.
Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana. 2020. „Domorodci“ ne/známého „domova“. Cesty německých vyhnanců a vysídlenců do Československa a jejich percepce místního obyvatelstva ve vysídleneckých periodikách. Český lid 107, 4: 439–468. doi.org/10.21104/CL.2020.4.02
Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana – Pavlásek, Michal. 2019. “Takové normální rodinné historky”: Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo.
Křen, Jan. 2013. Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780–1918. Praha: Karolinum.
Kurpiel, Anna – Maniak, Katarzyna. 2024. Adopted heritage: German objects in the Western Territories of Poland. Journal of Material Culture 29, 1: 65–81. doi.org/10.1177/13591835231208912
Nosková, Helena. 1984. Rodinné obyčeje Slováků z východního Slovenska a jejich proměny v novoosídlenecké lokalitě západních Čech (Hranice v Čechách). Český lid 71, 2: 75–81.
Nosková, Helena. 1989. Slovenští reemigranti z Maďarska v sokolovském okrese a jejich podíl na vytváření lokální společnosti novoosídlenecké obce. Český lid 76, 4: 223–30.
Nosková, Jana. 2007. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU.
Nosková, Jana – Kreisslová, Sandra. 2018. „Odsun” / „vyhnání” v rodinné paměti Němců z českých zemí a jejich potomků. Národopisny věstník 7, 2: 5–29.
Objev kufrů po odsunutých Němcích. 2023. Události Ostrava [on-line]. [2023-10-10] 15. 4. 2023. Dostupné z: www.facebook.com/watch/
Palacký, František. 1968–1973. Dějiny národu českého. Praha: Odeon.
Prauser, Steffen – Rees, Edward Arfon (eds.). 2004. The Expulsion of the “German” Communities from Eastern Europe at the End of the Second World War. Florence: European University Institute.
Rosenthal, Gabriele. 2015. The social construction of individual and collective memory. In: Sebald, Gerd – Wagle, Jatin (eds.): Theorizing Social Memories: Contexts and Concepts. London: Routledge: 32–55. doi.org/10.4324/9781315887111
Ryklová, Nikola. 2021. Revoluční gardy v Liberci. Rokosův policejní oddíl. Master’s thesis. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Dostupné z: dspace.tul.cz/handle/15240/160612.
Sillitoe, Paul. 2007. Anthropologists only need to apply: challenges of applied anthropology. Journal of the Royal Anthropological Institute 13, 1: 147–165.
doi.org/10.1111/j.1467-9655.2007.00418.x
Seidl, Jan. 2020. Poznámka překladatele. In: Cornwall, Mark: Čertova zeď – život a smrt Heinze Ruthy. Praha: Academia: 21–25.
Snyder, Timothy. 2010. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. New York City: Basic Books.
Spalová, Barbora. 2017. Remembering the German Past in the Czech Lands: A Key Moment Between Communicative and Cultural Memory. History and Anthropology 28, 1: 84–109.
Spectre of War in the Northern Norwegian Landscape. Time and Mind 13, 4: 373–398. doi.org/10.1080/1751696X.2020.1836717
Spurný, Matěj. 2011. Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960). Praha: Antikomplex.
Staněk, Tomáš. 1991. Odsun Němců z Československa 1945–1951. Praha: Academia.
Traa, Hildegunn. 2020. Haunted by the Memory of WWII: Folklore, Hauntology and the Spectre of War in the Northern Norwegian Landscape. Time and Mind 13, 4: 373–398. doi.org/10.1080/1751696X.2020.1836717
Törnquist-Plewa, Barbara – Petersson Bo (eds). 2009. Remembering Europe’s Expelled People of the Twentieth Century. CFE Conference Papers Series 4. Lund: Lunds Universitet.
Váně, Jan – Stočes, Jiří. 2016. The Tachov region and its religious memory: new Sudetenland or home of failure? (Working Paper No. 01–16). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Dostupné z: hdl.handle.net/11025/21041
Wiedemann, Andreas. 2016. Pojď s námi budovat pohraničí!: Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. Praha: Prostor.
Wodak, Ruth – Heer, Hannes. 2008. Introduction: Collective Memory, National Narratives and the Politics of the Past. In: Heer, Hannes – Manoschek, Walter – Pollak Alexander – Wodak, Ruth (eds.): The Discursive Construction of History: Remembering the Wehrmacht’s War of Annihilation. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan: 1–16.
Wylegała, Anna. 2021. The Void Communities: Towards a New Approach to the Early Post-war in Poland and Ukraine. East European Politics and Societies 35, 2: 407–436. doi.org/10.1177/0888325420914972
Wylegała, Anna – Rutar, Sabine. 2023. No Neighbors’ Lands: Living with Vanished (and Rarely Returning) Others in Post-1945 Europe. In: Wylegala, Anna – Rutar, Sabine – Łukianow Małgorzata (eds.): No Neighbors’ Lands in Postwar Europe: Vanishing Others. Cham: Springer International Publishing: 1–26.
Wyss, Johana. 2023. New Settlers as Implicated Subjects: Case Study of Collective Amnesia in Czech Silesia. In: Wylegala, Anna – Rutar, Sabine – Łukianow Małgorzata (eds.): No Neighbors’ Lands in Postwar Europe: Vanishing Others. Cham: Springer International Publishing: 359–381.
Zahra, Tara. 2010. Imagined Noncommunities: National indifference as a category of analysis. Slavic Review 6, 1: 93–119. doi.org/10.1017/S0037677900016715
Zborowska, Agata. 2019. Życie rzeczy w powojennej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.