Date of publishing:

25.9.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.03

Abstract:

The article is a comparative analysis of Stavíme Stalinův Pomník and its Polish translation.

Keywords

board game;postcomunism;cultural translation;history;Stalin’s monument

Article Text

References

Altenberg, Tilmann – Owen, Ruth J. 2015. Comics and Translation: Introduction. New Readings 15: i–iv. doi.org/10.18573/newreadings.100
Åman, Anders. 1992. Architecture and Ideology in Eastern Europe During the Stalin Era: An Aspect of Cold War History. New York: The Architectural History Foundation.
Barthes, Roland. 2008. Mitologie. Warszawa: Aletheia.
Bogost, Ian. 2007. Persuasive Games. The Expressive Power of Videogames.Cambridge – London: The MIT Press.
Booth, Paul. 2015. Game Play. Paratextuality in Contemporary Board Games. New York – London – New Delhi – Sydney: Bloomsbury Academic: 12–13.
Cainer, Rudla. 2008. Žulový Stalin: osudy pomníku a jeho autora. Praha: ARSCI.
Callois, Roger. 2005. Gry i ludzie. In: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Chapman, Adam. 2012. Privileging form over content: Analysing historical videogames. Journal of Digital Humanities 1, 2.
Englund, Terje B. 2006. The Hospoda. Expats.cz [online]. [2018-08-27]. Dostupné z: news.expats.cz/books-literature/czech-hospoda/
Fik, Marta. 1996. Rozdwojenie jaźni. In: Fik, Marta et al. (eds.): Spór o PRL. Kraków: Znak.
Futerová, Aneta. 2019. Klement Gottwald – analýza kultu osobnosti v komunistickém Československu. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta. Dostupné z: dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/73995/FuterovaA_KlementGottwald_ZV_2019.pdf.
Gadamer, Hans-Georg. 2010. Pravda a metoda, 1. Praha: Triáda.
Głowiński Michał. 1996. PRL-owskie mity i realia. In: Fik, Marta et al. (eds.): Spór o PRL. Kraków: Znak.
Heydel, Magda. 2009. Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem. Teksty Drugie 6: 21–23.
Huizinga, Johan. 1971. Homo ludens, o původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta.
I'Anson-Sparks, Justin – Svašek, Maruška. 1999. Post-Communist Personality Cults. The Limits of Humour and Play. Etnofoor 12, 2: 117–131. Dostupné z: www.jstor.org/stable/25757968
Kaźmierczak, Marta. 2017. Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów tłumaczenia. Przekładaniec 34, 1: 7–35. doi.org/10.4467/16891864PC.17.001.8207
Kochanowski, Jerzy. 2010. Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989. Warszawa: Neriton: 338–350.
Mazur, Mariusz. 2016. Oblicza Władzy. Graficzne i audiowizualne wizerunki pierwszych sekretarzy KC PPR/PZPR w Polsce Ludowej (1944–1989). Ethos 114, 2: 218–242. doi.org/10.12887/29-2016-2-114-15
Michalski, Sergiusz. 1998. Public Monuments: Art in Political Bondage: 1870–1997. London: Reaktion Books.
Pawlak, Beata. 1993. Słowo o pomniku Stalina. Gazeta Wyborcza 54.
Píchová, Hana. 2014. Případ Stalin. Historická a literární studie Stalinova pomníku v Praze. Praha: Arbor Vitae.
Pomnik Lenina zniknął z Nowej Huty 29 lat temu. Historia.Interia.pl [online]. [2018-07-30]. Dostupné z: nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-pomnik-lenina-zniknal-z-nowej-huty-25-lat-temu,nId,1570306.
Pořízková, Lenka – Kratochvílová, Jitka (eds.). 2012. Societas contraalcoholica doctoris Řimsae: Protialkoholní společnost doktora Řimsy. Praha: Paseka.
Pospíšilová, Eva. 2011. Hnízdo se špatnou pověstí. Týden online [online]. [2018-08-27]. Do-stupné z: www.tyden.cz/rubriky/domaci/hnizdo-se-spatnou-povesti_207625.html.
Potaczała, Krzysztof. 2011. Niezwykła historia pomnika Stalina w Ustrzykach. Nowiny24 [online]. [2018-07-30]. Dostupné z: www.nowiny24.pl/reportaze/art/6127707,niezwykla-historia-pomnika-stalina-w-ustrzykach,id,t.html.
Puls: nieregularny kwartalnik literacki, sv. 53. Warszawa –Londyn 1991.
Szczygieł, Mariusz. 2007. Gottland. Přel. Helena Stachová. Praha: Dokořán; Jaroslava Jiskrová – Máj.
Szczygieł, Mariusz. 2016. Gottland. Wołowiec: Czarne.
Sztompka, Piotr. 2000. Trauma wielkiej zmiany. Społeczne skutki transformacji. Warszawa: ISP PAN.