Date of publishing:

25.6.2020

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2020.2.06

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

This study deals with an overview of international versions of the folk character kinderschreck, a pedagogical figure that scares children. The research probe is based on testimonies of respondents from thirteen countries in Europe and beyond. The work includes both characters based on traditional folklore narratives, as well as mentions of characters that are known mainly due to popular culture. It turns out that popular culture is an indispensable factor in the migration of folklore narratives and their subsequent transformations.

Keywords

international folklore;popular culture;kinderschreck;remediation

Article Text

References

• Bascom, William R. 1954. Four Functions of Folklore. The Journal of American Folklore. University od Illinois Press.
• Bittnerová, Dana - Janeček, Petr, ed. 2011. Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum.
• Bolter, J. David – Grusin, Richard. 1999. Remediation: understanding new media. Cambridge: MIT Press.
• Cypess, S. Messinger. 1991. La Malinche in Mexican Literature: From History to Myth. Austin: University of Texas Press.
• De Laguna, Frederica – McClellan, Catherine. 1981. Handbook of North American Indians, ed. June Helm, Washington, D.C.: Smithsonian.
• Egner, Thorbjørn. 1971. Karius og Baktus. Oslo: Cappelen.
• Hoffmann, Heinrich. 1967. Der Struwwelpeter: lustige Geschichten und drollige Bilder.  Aufl. Berlin: Kinderbuchverlag.
• Chawla, Janet. 1994. Child-bearing and culture: women centered revisioning of the traditional midwife : the dai as a ritual practitioner. Indian Social Institute.
• Janeček, Petr. 2015. Krvavá Máry a jiné strašlivé historky. Praha: Plot.
• Kracík, Pavel. 2018. Peckovský Kumraus. Lokální varovná bytost jako doklad česko-německé jazykové hranice. Studia Ethnologica Pragensia. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 75-91. ISSN 2336-6699.
• Macourek, Miloš. 2011. Pohádky. 2. vyd. Praha: Mladá fronta.
• Pospíšilová, Jana. Kultura dětí. 2005. In: Kultura - společnost - tradice I.: Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. 1. vyd. Ed. Lubomír Tyllner a Zdeněk Uherek. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
• Ridenour, Al. 2016. The Krampus and the Old, Dark Christmas: Roots and Rebirth of the Folkloric Devil. Washington: Feral House.
• Smith, W. Ramsay. 1930. Aborigine myths and legends, London: George G Harrap.
• Thompson, Stith. 1989 - Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. IN: Indiana University Press.
• Tomsa, František Jan. 1794. Nessťastné přjhody k wýstraze nezkussené mládeži, w pronikawých přjkladech, a obrázcých, kteřj ge wyswětlugj. Praha: Jan Karas.
• Váňa, Zdeněk. 1990. Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama.
• Williams, T. Rhys. 1965. The Dusun: A North Borneo society. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Webové zdroje:
• Empousa & Lamia [online]. [cit. 2019-10-27]. Dostupné z: www.theoi.com/Phasma/Empousai.html
• Erben, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla [online]. 2011. V MKP 1. vyd. Praha : Městská knihovna v Praze. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z: web2.mlp.cz/koweb/00/03/64/89/81/prostonarodni_ceske_pisne_a_rikadla.pdf
• Norder, Dan. The Face in the Mirror: Looking at Bloody Mary, Mary Worth and Other Variants of a Modern Legend [online]. 2003 [cit. 2019-09-02]. Dostupné z: web.archive.org/web/20070430222448/http://www.mythologyweb.com/bloodymary.html
• Plascencia, David Ramírez. The Role of the Internet in the Endurance of “La Llorona” as a Liminal Archetypal Monster in Modern Latin American Society [online]. 2017 [cit. 2019-09-06]. Dostupné z: www.academia.edu/33261119/The_Role_of_the_Internet_in_the_Endurance_of_La_Llorona_as_a_Liminal_Archetypal_Monster_in_Modern_Latin_American_Society

Filmy:
• The Nightmare Before Christmas [film]. Režie Henry Selick. USA, 1993
• Cucuy: The Boogeyman [film]. Režie Peter Sullivan. USA, 2018
• Krampus: The Christmas Devil [film]. Režie Jason Hull. USA, 2013
• Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert [film]. Režie Jiří Bělka, ČSR, 1976
• S čerty nejsou žerty [film]. Režie Hynek Bočan, ČSR, 1985
• The Curse of La Llorona [film]. Režie Michael Chaves, USA, 2019
• Bloody Mary[film]. Režie Richard Valentine, USA, 2006
Seriály:
• Greenwald, Todd J. Wizards of Waverly Place [seriál], USA, 2007
• Whedon, Joss. Buffy the Vampire Slayer [seriál], USA, 1997
• Carpenter, Stephen. Grimm [seriál], USA, 2011
• Kripke, Eric. Supernatural [seriál], USA, 2005