Date of publishing:

15.12.2019

Article Text

References

Demski, Dagnosław – Czarnecka, Dominika. 2018. A Site Shaped by
Discontinuity: The Practices of Place-Making in a Post-Soviet Military
Base in Poland. Suomen Antropologi. Journal of the Finnish Anthropological
Society 43, 2: 30–52. DOI: doi.org/10.30676/jfas.
v43i2.69843
Ellwanger, Götz – Reiter, Karin. 2019. Nature Conservation on Decommissioned
Military Training Areas – German Approaches and Experiences.
Journal for Nature Conservation 49: 1–8. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.jnc. 2019.02.003
407
Editorial
Luňák, Petr. 2007. Plánování nemyslitelného: Československé válečné plány
1950–1990. Praha: Dokořán.
Machala, Jindřich. 2009. Kronika Libavska. Šternberk: Sebei.
Pecka, Jindřich. 1998. Sovětská vojska v československém vývoji 1968–1991.
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
Peil, Tiina. 2005. Estonian Heritage Connections – People, Past and
Place: The Pakri Peninsula. International Journal of Heritage Studies 11,
1: 53–65.
Rak, Michal. 2013. Archeologie konfliktů 20. století. In: Vařeka,
Pavel: Archeologie 19. a 20. století: přístupy – metody – témata. Plzeň:
Západočeská univerzita.
Řehounek, Jan. 2013. Osudové okamžiky. Sto let vojenského výcvikového prostoru
Milovice – Mladá. Nymburk: Kaplanka.
Seljamaa, Elo-Hanna – Czarnecka, Dominika – Demski, Dagnosław
(eds.) 2017. Small Places, Large Issues. Folklore. Electronic Journal of
Folklore 70. Retrieved from: www.folklore.ee/folklore/vol70/.
Strömberg, Per. 2010. Swedish Military Bases of the Cold War: The Making
of a New Cultural Heritage. Culture Unbound 2: 635–663.
Šolcová, Lenka. 2010. Adaptace přesídlenců z Malinovky a Malé
Zubovštiny v Milovicích. Český lid 97: 247–264.
Tomíček, Rudolf. 2006. Historie vojenského újezdu Prameny aneb Chlapci
z Opičích hor. Sokolov: Krajské muzeum Sokolov.
Upmalis, Ilgonis – Tilgass, Eriks – Dinevics, Janis – Gorbunovs, Anatolijs.
2012. Latvia – the USRR Military Base. 1939–1998: Materials and
Documents on the Soviet Army’s Presence in and Withdrawal from Latvia.
Riga: Zelta grauds.
Various authors. 1997. Bezděz – vlastivědný sborník Českolipska. Česká
Lípa: Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě – Vlastivědný spolek
Českolipska – Státní okresní archiv Česká Lípa.