Date of publishing:

15.12.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.4.01

Abstract:

The article is a case study of a former military intelligence tower Havran located in Western Bohemia borderland in former Iron Curtain buffer zone. It is focused especially on process of shifting from a military installation, through a ruin, towards a lookout tower and an Iron Curtain memorial. The study is focused on changes of physical structures of the tower and content of the exhibition. The goals are to present an analysis of forming of special type of heritage, to review and discuss processes of the negotiating of the meaning of the landscape, demonstrated on the site with a tower. As methods we used historical archive research, review of internet fora and media articles as a specific data source for the change of the tower, for the exhibition currently located at the lookout tower we did basic qualitative content analysis.

Keywords

Czech Republic;Havran tower;Iron Curtain;Cold War;military object;heritage;landscape

Article Text

References

Archival sources
Archiv bezpečnostních složek, fond 5. brigáda PS Cheb, i. č. 329, 357–359, 362, 1335–1340

References
Ausstellungsbegleitband Grenzlandmuseum Eichsfeld. 2010. Duderstadt: Grenzlandmuseum Eichsfeld.
Banaszkiewicz, Magdalena – Graburn, Nelson – Owsianowska, Sabina. 2017. Tourism in (Post)socialist Eastern Europe. Journal of Tourism and Cultural Change 15: 109–121, DOI: 10.1080/14766825.2016.1260089.
Brewer, Devon D. 2002. Supplementary Interviewing Techniques to Maximize Output in Free Listing Tasks. Field Methods 14: 108‒118.
Bernard, Russel H. 2006. Research Methods in Anthropology: Qualitativeand Quantitative Approaches. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
Blight, David W. 2009. The Memory Boom: Why and Why Now? In: Boyer, Pascal – Wertsch, James (eds.): Memory in Mind and Culture. Cambridge, New York, Melbourne etc.: Cambridge University Press: 238–251.
DeSilvey, Caitlin. 2017. Curated Decay: Heritage beyond Saving. Mineapolis: University of Minessota Press.
Drechsel, Benjamin. 2010. The Berlin Wall from a visual perspective: comments on the construction of a political media icon. Visual Communication 9: 3–24, DOI: 10.1177/1470357209352947.
Dubánek, Martin – Lakosil, Jan – Minařík, Pavel. 2011. Utajená obrana železné opony; Československé opevnění 1945–1964. Praha: Mladá fronta.
Eckert, Astrid M. 2011. Greetings from the Zonal Border. Tourism to the Iron Curtain in West Germany. Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History 8: 9–36.
Edl, Jan. 2013. Nepevná hráz míru a socialismu. Ochrana státní hranice v letech 1948–1949 ve světle archiválií ONV Tachov. In: Vaněk, Pavel (ed.): Ochrana státní hranice 1948–1955. Brno: Technické muzeum v Brně: 80–91.
Fatková, Gabriela et al. 2014. Tachovsko: Krajina v paměti / paměť v krajině. Plzeň: Západočeská univerzita.
Foley, Malcolm – Lennon, John J. 2000. Dark Tourism: the Attraction of Death and Disaster. London: Thomson Learning.
Folklore: Electronic Journal of Folklore 70. 2017. Special issue: Small Places, Large Issues, guest editors: Seljamaa, Elo-Hanna – Czarnecka, Dominika – Demski, Dagnosław.
Graham, Brian – Howard, Peter. 2008. Introduction: Heritage and Identity. In: Graham, Brian – Howard, Peter (eds.): The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Aldershot, Burlington: Ashgate: 1–15.
Hamperl, Wolf-Dieter. 1996. Vertreibung und Flucht aus dem Kreis Tachau in Egerland: Schicksale in Berichten, Dokumenten und Bildern. Trostberg: A. Erdl.
Hamperl, Wolf-Dieter. 2004. Die verschwundenen Dörfer im ehemaligen Bezirk Tachau im südlichen Egerland : Dokumentation von Zerstörung und Verfall der Egerländer Kulturlandschaft in der Mitte Europas nach 1946. Band III. Altenmarkt.
Harlov-Csortán, Melinda. 2017. From the Borderland of the Iron Curtain to European and World Cultural Heritage. Folklore: Electronic Journal of Folklore 70: 193–224.
Hlávka, Jiří – Kadera, Jiří. 2010. Historie železářství a uhlířství v Českém lese. Planá: Hornicko–historický spolek.
Hofmann, Gustav. 1991. Nové osady vzniklé na území Plzeňska v letech 1654–1854. Minulostí Západočeského kraje 27: 141–170.
Hříbal, Antonín. 2014. Věž na Havranu přežila a poslouží pro radost. Tachovský deník 137 (13. 6. 2014): 3.
Ilčík, Václav. 2013. 7. radiotechnická brigáda zvláštního určení Zbiroh: Zapomenutá elektronická válka podél železné opony. Brno: Václav Ilčík (vlastním nákladem).
Ilčík, Václav. 2017. Z Kralovic a Zbiroha až do Opavy: Vojáci elektronické války. Svazek 1., 2. Brno: Václav Ilčík (vlastním nákladem).
Janeček, Petr. 2015. Evropská etnologie a koncept nehmotného kulturního dědictví. Národopisná revue 25: 273–282.
Jílek, Tomáš – Jílková, Alena et al. 2006. Železná opona: československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu v letech 1948–1989 Praha: Baset.
Kotrbatá, Ivana. 2010. „Ještě je 400 míst volných v tachovském okrese!“ Příspěvek k „malým dějinám“ reemigrace a dosídlení Tachovska v narativních interview na začátku 21. století. Český lid 97: 265–280.
Kovařík, David. 2006. Proměny českého pohraničí v letech 1958–1960. Demoliční akce v českém pohraničí se zřetelem k vývoji od roku 1945. Brno: Prius.
Köferl, Josef . 1890. Bezirk Tachau. Eine Heimatskunde. Tachau: Hermann Holub.
Lowe, David – Joel, Tony. 2013. Remembering the Cold War: Global Contest and National Stories. London: Routledge, DOI: 10.4324/9781315850405.
Owsianowska, Sabina. 2017. Tourist narratives about the dissonant heritage of the Borderlands: the case of South-eastern Poland. Journal of Tourism and Cultural Change 15: 167–184, DOI: 10.1080/14766825.2016.1260125.
Pauknerová, Karolína – Woitsch, Jiří. 2016. Educational trails as landscape memory agents in the West Bohemian border region. In: Zückert, Martin – Hein-Kircher, Heidi (eds.).: Migration and Landscape Transformation: Changes in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Century. München: Vandenhoeck & Ruprecht 2016: 175–202.
Pearson, Chris. 2012. Researching Militarized Landscapes: A Literature Review on War and the Militarization of the Environment. Landscape Research 37: 115–133, DOI: 10.1080/01426397.2011.570974.
Pearson, Chris – Coates, Peter – Cole, Tim (eds.). 2010. Militarized Landscapes. From Gettysburg to Salisbury Plain. London, New York: Continuum.
Pejčoch, Ivo. 2008. Hrdinové železné opony. Cheb. Svět křídel.
Pejčoch, Ivo. 2009. Útěky za železnou oponu. Cheb. Svět křídel.
Pejčoch, Ivo. 2011. Přechody přes železnou oponu. Cheb. Svět křídel.
Petrášová, Markéta. 1984. Příchod ukrajinských přesídlenců z Rumunska na Tachovsko. Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, sv. 1. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku 4: 58–61.
Petrášová, Markéta. 1985. Ukrajinci–Rusíni v západních Čechách. Etnické procesy v novoosídleneckém pohraničí – dělnictvo v etnických procesech, sv. 1. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku 5: 111–128.
Poria, Yaniv – Ashworth, Gregory. 2009. Heritage tourism – Current resource for conflict. Annals of Tourism Research 36: 522–525.
Procházka, Zdeněk. 2009. Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku. Místopis skláren, brusíren a leštíren Domažlice: Nakladatelství českého lesa.
Procházka, Zdeněk. 2011. Putování po zaniklých místech Českého lesa. II., Tachovsko. Osudy 45 zaniklých obcí, vsí a samot Domažlice: Nakladatelství Českého lesa.
Pulec, Martin. 2001. Nástin organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek v letech 1948–1951. Securitas Imperii 7: 55–96.
Pulec, Martin. 2006. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.
Ritter, Jürgen – Lapp, Peter Joachim. 2011. Die Grenze. Ein Deutsches Bauwerk. Berlin: Ch. Links Verlag.
Robertson, Iain J. M. (ed.). 2016. Heritage from below. London and New York: Routledge.
Schmidt, Leo – von Preuschen, Henriette (eds.). 2005. On Both Sides of the Wall. Preserving Monuments and Sites of the Cold War Era. Berlin, Bonn: Westkreuz-Verlag.
Schofield, John – Cocroft, Wayne (eds.). 2009. A Fearsome Heritage. Diverse Legacies of the Cold War. Walnut Creek: Left Coast Press.
Schuster, Franz. 1962. Tachau–Pfrauberger Heimat. Weiden: Verein zur Erhaltung altern Kulturgutes des Tachauer Gebietes in Weiden.
Slavíková, Anděla – Vaněk, Pavel. 2008. Prozatímní inventář k archivnímu fondu 2342. 5. brigáda PS Cheb. (1913) 1951–1992. Praha: Archiv bezpečnostních složek.
Smith, Laurajane. 2006. Uses of Heritage. London, New York: Routledge.
Smith, Laurajane. 2012. Discourses of heritage: implications for archaeological community practice. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. DOI: 10.4000/nuevomundo.64148.
Staněk, Tomáš. 1991. Odsun Němců z Československa 1945–1947 Praha: Academia.
Stručný přehled dějin Pohraniční stráže. 1986. Praha: Naše vojsko.
Swyngedouw, Erik. 2010. Apocalypse Forever? Post-political Populism and the Spectre of Climate Change. Theory, Culture & Society 27: 213–232, DOI: 10.1177/0263276409358728.
Vaněk, Pavel. 2004. K vývoji ženijnětechnického zabezpečení státní hranice v letech 1951–1955. Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2: 183–229.
Waterton, Emma – Watson, Steve (eds.). 2015. The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage Research. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.
Woitsch, Jiří. 2016. Etnologie studené války v České republice: témata, přístupy, metody. Národopisný věstník 75: 5–30.
Zíková, Tereza – Fatková, Gabriela. 2014. Lokální identita a paměť krajiny: významné krajinné komponenty v perspektivě aktérů. Národopisná revue 24: 203–216.

Websites
Klub vojenské historie Tachov (Club of military history Tachov) – Havran tower [online 5. 3. 2019] rozhlednahavran.cz/web/kontakt/
The Central List of Cultural Monuments of the Czech Republic of the National Heritage Institute [online 18. 2. 2019] www.npu.cz/en/NPU-and-heritage-conservation/historic-buildings-conservation-management/the-monument-fund/immovable-heritage
Vojensko.cz, Havran – Photograph gallery of former Border guards’ and Czechoslovak People Army (Czech: Fotogalerie objektů bývalé Pohraniční stráže a Československé lidové armády) with lines of conversation under the galleries [online 5. 2. 2019] www.vojensko.cz/stanoviste-havran
Pamětní místa na komunistický režim Jak poznáváme a reflektujeme dobu nesvobody 1948 – 1989 a jak si toto období připomínáme na veřejných prostranstvích? – Havran [online 7. 3. 2019] www.pametnimista.usd.cas.cz/rozhledna-havran/

Newspaper articles
Opuštěná vojenská věž stojí na Havranu, 10. 10. 2002, Večerník Praha, Vladimír Pohorecký, p. 3, published also in Střední Čechy.
Podél “železné opony” na Havran, 2. 8. 2007, Mladá fronta DNES – plzeňský kraj, Aleš Tolar, p. 5., published also in Mladá fronta DNES – karlovarský kraj.
Vrch Havran nahnal turistům pořádný strach, 11. 2. 2008, Tachovský deník, David Růžička, p. 2.
Havran chátrá, může tam jít o život, 10. 10. 2009, Tachovský deník, Jiří Kohout, p. 2.
Výlet na Šumavu, 30. 10. 2010, Strakonický deník, Tomáš Nohejl, p. 8.
Havran se bourat nebude, 3. 12. 2011, Tachovský deník, Jiří Kohout, p. 1, published also in Klatovský deník.
Tachovsko se může brzy stát krajem rozhleden a vyhlídek, 3. 2. 2012, Tachovský deník, Jiří Kohout, p. 2.
Klub opraví dominantu Českého lesa, bývalou hlásku Havran, 1. 6. 2012, Tachovský deník, Josef Holek, p. 1., shortened version published also in Plzeňský deník a Plzeňský deník – jih.
Havran málem padl, zachrání ho dotace, 2. 5. 2013, 5plus2 – Tachovsko, Zdeňka Lochmanová, p. 3.
Nadšenci nabízejí odměnu tomu, kdo najde ukradený bagr nebo zloděje, 7. 6. 2013, plzen.iDNES.cz, Petra Petříková, no. 158.
Opravovaná rozhledna čelí nájezdům lupičů i počasí, 12. 6. 2013, Právo – jihozápadní Čechy, Jan Švábek, p. 10.
K Šibeničnímu vrchu, Milířům a Březince se brzy přidá Havran, 8. 8. 2013, 5plus2 – Tachovsko, Zdeňka Lochmanová, p. 3.
Den Českého lesa redakčním objektivem, 15. 6. 2014, denik.cz – plzeňský kraj, author not stated, no. 166., published also in Tachovský deník.
Záchrana se podařila. Rozhledna už slouží veřejnosti, 18. 6. 2014, 5plus2.cz – Tachovsko, Ladislav Vaindl, no. 169.
Věž stojí, nadšence nezlomili ani zloději, 20. 6. 2014, 5plus2 – Rokycansko, author not stated, p. 4.
Z bývalé vojenské hlásky na kopci Havran na Tachovsku udělali nadšenci rozhlednu, 18. 7. 2014, zpravy.rozhlas.cz, Lukáš Milota and Simona Bartošová, no. 199
Věže rostly jako houby po dešti, 24. 4. 2015, Mladá fronta DNES – Plzeňský kraj, Ladislav Vaindl, p. 3.
Dobrá zpráva pro Tachovsko, 13. 6. 2015, Tachovský deník, (jk), p. 1.
Obce lákají na atrakce a cyklobus, 26. 5. 2015, Tachovský deník, Antonín Hříbal, p. 1.
Kdysi přísně utajované pracoviště dnes poskytuje překrásný výhled na Český les a Šumavu, 22. 10. 2017, novinky.cz, Jan Kaše, no. 295.
Havran se začne měnit. Klub už pracuje na přípravě projektu, 3. 8. 2012, Tachovský deník, Josef Holek, p. 1., shortened version published also in Plzeňský deník.
Ukradený bagr, stohy papírů. Věž ale přežila, 20. 6. 2014, 5plus2 – Tachovsko, Ladislav Vaindl, p. 4., published also in 5plus2 – Domažlicko.