Date of publishing:

25.6.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.2.01

Abstract:

The text follows the post-cultural turn oral history paradigm, as expressed in concepts of Luisa Passerini, Alessandro Portelli, and others. It also makes use of the “dream stories’’ (Traumgeschichten) research by Reinhart Koselleck, to discover and interpret the cultural processes and forms related to the problematic historical subjectivity of an ex-Czechoslovak People’s Army conscript. The main historical source is the recorded oral-history narrative of a person, whose compulsory military service (1975–1977) led to a decidedly negative turn in his life. The narrator attempted to treat his shaken historical subjectivity through the creative construction of an elaborate uchronic story, merging his own military experience with motifs of imaginary service in units armed with nuclear weapons, with contemporary legends dealing with similar topics, and with older cultural strata, highlighting the phenomenon of “magical mountains” and apocalyptic military prophecies.

Keywords

Despair, Nuclear Missiles, and Magical Mountains: a Uchronic Story of a Former Conscript Soldier

Article Text

References

Abrams, Lynn. 2010. Oral History Theory. London – New York: Routledge.
Andrews, James T. – Siddiqi, Asif A. (eds.). 2011. Into the Cosmos – Space Exploration and Soviet Culture. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Atweri, Jiří. 2007. Slovanské pohanství dnes. Vlivy novopohanství na společnosti i jednotlivce. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.
Bílý, Matěj. 2016. Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.
Eliade, Mircea. 2006. Posvátné a profánní. Praha: Oikoymenh.
Fine, Gary Alan – Campion-Vincent, Veronique – Heath, Chip (eds.). 2005. Rumor Mills. The Social Impact of Rumor and Legend. London – New York: Routledge.
Hájek, Pavel (ed.). 2015. Čertova kuchyně. Pověsti a vyprávění z města Jičína a okolí. Praha: Host.
Hamilton, Carrie. 2003. Memories of violence in interviews with Basque nationalist women. In: Hodgkin, Katharine – Radstone, Susannah (eds.): Contested Pasts. The politics of memory. London – New York: Routledge: 120–135.
Holloway, David. 2014. Nuclear Weapons and the Cold War in Europe. In: Kramer, Mark – Smetana, Vít (eds.): Imposing, Maintaining and Tearing Open the Iron Curtain. The Cold War and East-Central Europe, 1945–1989. New York: Lexington Books: 437–456.
Janeček, Petr. 2007a. Černá sanitka – druhá žeň. Pérák, ukradená ledvina a jiné pověsti. Prah: Plot.
Janeček, Petr. 2007b. Současné pověsti a jejich výzkum v moderní folkloristice. Český lid 94, 3: 305–322.
Janků, Dagmar. 2017. Vojenský újezd Ralsko. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.
Jičínská beseda [online]. 2019. Pozvánka na říjnovou přednášku. [2020-10-29]. Dostupné z: www.jicinskabeseda.cz/news/pozvanka-na-rijnovou-prednasku2/.
Klingohrová, Adéla. 2007. Realita a mediální obraz v kontextu sovětské mýtotvorby. Příběh Jurije Aleksejeviče Gagarina. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
Kojevnikov, Alexej. 2011. The Cultural Spaces of the Soviet Cosmos. In: Andrews, James T. –Siddiqi, Asif A. (eds.): Into the Cosmos – Space Exploration and Soviet Culture. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press: 15–27.
Kolář, Jan. 2018. O problému, který měl nebýt. Drogy v socialistickém Československu. Brno: Doplněk.
Koselleck, Reinhart. 2004. Futures Past. On the Semantics of Historical Time. Columbia University Press: New York.
Koselleck, Reinhart. 2018. Sediments of Time. On Possible Histories. Stanford: Stanford University Press.
Kracík, Pavel. 2020. Vrch Zebín pohledem prozaické folkloristiky. In: Chodějovská, Eva (ed.): Fenomén zvaný loggie. Jičínský Valdštejnův letohrádek a jeho okolí pohledem současné vědy. Jičín: Občanské sdružení lodžie: 167–186.
Krampl, Ján. 1975. Hrad Červený Kameň. Bratislava: Pallas.
Lemann, Natalia. 2011. Czy można uchronić się od przeszłości? Historie alternatywne i uchronie jako literackie aporie polityki i wiedzy historycznej. Zagadnienia rodzajów literackich 54, 2: 339–356.
Maurer, Eva – Richers, Julia – Rüthers, Monica – Scheide, Carmen (eds.): 2011. Soviet Space Culture – Cosmic Enthusiasm in Socialist Countries. Houndmills – New York: Palgrave Macmillan.
McMahan, Eva M. 2008. A Conversation Analytic Approach to Oral History Interviewing. In: Charlton, Thomas L. – Myers, Lois E. – Sharpless, Rebecca (eds.): Thinking About Oral History. Lanham: Altamira Press: 94–114.
Mikula, Wilhelm. 1938. Der Donnersberg – ein geschichtliches Wanderziel. Erzgebirgzeitung 59: 97–102.
Mohyla, Vladimír. 2012. Scud a Oka ve službách ČSLA. Praha: Česká a slovenská obec dělostřelecká.
Passerini, Luisa. 1987. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class. Cambridge: Cambridge University Press. doi.org/10.1017/CBO9780511753213
Passerini, Luisa. 2007. Memory and Utopia. The Primacy of Intersubjectivity. London – Oakville: Equinox.
Penna, Mariana Affonso. 2020. Movimento das Comunidades Populares: A Brazilian uchronic utopia. Ephemera: Theory & Politics in Organization 20, 1: 51–89.
Pocock, Chris. 2002. Operation ‚Robin‘ and the British Overflight of Kapustin Yar: A Historiographical Note. Intelligence and National Security 12, 4: 185–193. doi.org/10.1080/02684520412331306690
Pohunek, Jan. 2015a. Stíny mezi stromy. Extravilán v současných pověstech. Praha: Národní muzeum.
Pohunek, Jan. 2015b. Odraz archeologizovaných krajinných prvků v etnografických pramenech. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta filozofická.
Portelli, Alessandro. 2020. Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy. Forma a význam v orální historii. Praha: Karolinum.
Portelli, Alessandro. 1991. The death of Luigi Trastulli and other Stories. Form and Meaning in Oral History. Albany: State University of New York.
Portelli, Alessandro. 2003. The Order Has Been Carried Out. History, Memory and Meaning of a Nazi Massacre in Rome. New York – Houndmills: Palgrave Macmillan.
Portelli, Alessandro. 1981. Una storia sbagliata: memoria operaia e mondi possibili. I Giorni Cantati 1: 13–31.
Proroctví Slepého Mládence, který slepý mládenec roku 1355 Karlovi, králi Českému a císaři římskému, oznámil. 1862. Hradec Králové: Ladislav Pospíšil.
Raphael, Samuel. 1994. Theatres of Memory: Past and present in contemporary culture. London – New York: Verso.
Siddiqi, Asif A. 2008. Imagining the Cosmos: Utopians, Mystics, and the Popular Culture of Spaceflight in Revolutionary Russia. Osiris 23, 1: 260–288.
Schwenckfeld, Caspar, 1607. Thermae Teplicenses. Von deß Töplitzen Warmen Bades, in Böhmen, nicht weit vom Graupen gelegen, Vrsprung, Gelegenheit, Abetheylung, Natur, Eigenschafft, vnd rechtem Gebrauch: Kurtzer vnd gründlicher Bericht. Görlitz: Joh. Rhambaw.
Silverman, Max 2006. Horror and the everyday in post-Holocaust France: Nuit et brouillard and concentrationary art. French Cultural Studies 17, 1: 5–18. doi.org/10.1177/0957155806060788
Stašová, Dagmar. 2012. Nejstarší české pověsti a legendy a jejich odraz ve výuce literatury. Rigorózní práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
SÚRAO [online]. 2021. Úložiště Richard. [2021-19-1]. Dostupné z: www.surao.cz/pro-verejnost/stavajici-uloziste/uloziste-richard/.
Štěpánek, Karel – Minařík, Pavel. 2007. Československá lidová armáda na Rýnu. Praha: Naše vojsko.
Tomek, Prokop. 2012. Raketové nosiče jaderných zbraní na území Československa. Historie a vojenství 3: 73–91.
Vaněk, Miroslav. 1996. Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích v letech 1968–1989. Praha: Maxdorf.
Welch, Cliff. 1999. The Seed was planted. The São Paulo Roots of Brazil’s Rural Labor Movement, 1924–1964. State College: The Pennsylvania State University Press.
Wettig, Gerhard. 2009. Origins of the Second Cold War. The last Soviet offensive in the Cold War: emergence and development of the campaign against NATO euromissiles, 1979–1983. Cold War History 9, 1: 79–110.
Zebín – příběh jednoho vrchu [online]. 2016. Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry. [2020-10-29]. Dostupné z: www.muzeumhry.cz/vystavy/454-zebin-pribeh-jednoho-vrchu