Datum zveřejnění:

25.6.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.2.01

Abstrakt:

Text se z pozic paradigmatu orální historie po kulturním obratu, vycházející z konceptů Luisy Passerini, Alessandra Portelliho a dalších a rovněž s pomocí konceptu zkoumání „snových příběhů“ (Traumgeschichten) Reinharta Kosellecka, snaží interpretativně odhalit kulturní procesy a formy, vztahující se k problematické historické subjektivitě bývalého vojáka základní služby Československé lidové armády. Hlavním zkoumaným pramenem je zaznamenaný orálně-historický narativ muže, jehož základní vojenská služba, vykonaná v letech 1975-1977, znamenala zásadní negativní zlom v jeho životě. Ve snaze ošetřit svoji otřesenou subjektivitu muž tvořivě zkonstruoval složitý uchronický příběh, propojující vlastní vojenskou zkušenost s motivy imaginární služby u jednotek, vyzbrojených nukleárními zbraněmi, současnými pověstmi s podobnou tematikou a staršími kulturními vrstvami, zdůrazňujícími fenomén „magických hor“ a militárně-apokalyptických proroctví.

Klíčová slova

armáda;vojenská služba;jaderné zbraně;uchronický příběh;orální historie

Text článku

Reference

Abrams, Lynn. 2010. Oral History Theory. London – New York: Routledge.
Andrews, James T. – Siddiqi, Asif A. (eds.). 2011. Into the Cosmos – Space Exploration and Soviet Culture. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Atweri, Jiří. 2007. Slovanské pohanství dnes. Vlivy novopohanství na společnosti i jednotlivce. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.
Bílý, Matěj. 2016. Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.
Eliade, Mircea. 2006. Posvátné a profánní. Praha: Oikoymenh.
Fine, Gary Alan – Campion-Vincent, Veronique – Heath, Chip (eds.). 2005. Rumor Mills. The Social Impact of Rumor and Legend. London – New York: Routledge.
Hájek, Pavel (ed.). 2015. Čertova kuchyně. Pověsti a vyprávění z města Jičína a okolí. Praha: Host.
Hamilton, Carrie. 2003. Memories of violence in interviews with Basque nationalist women. In: Hodgkin, Katharine – Radstone, Susannah (eds.): Contested Pasts. The politics of memory. London – New York: Routledge: 120–135.
Holloway, David. 2014. Nuclear Weapons and the Cold War in Europe. In: Kramer, Mark – Smetana, Vít (eds.): Imposing, Maintaining and Tearing Open the Iron Curtain. The Cold War and East-Central Europe, 1945–1989. New York: Lexington Books: 437–456.
Janeček, Petr. 2007a. Černá sanitka – druhá žeň. Pérák, ukradená ledvina a jiné pověsti. Prah: Plot.
Janeček, Petr. 2007b. Současné pověsti a jejich výzkum v moderní folkloristice. Český lid 94, 3: 305–322.
Janků, Dagmar. 2017. Vojenský újezd Ralsko. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.
Jičínská beseda [online]. 2019. Pozvánka na říjnovou přednášku. [2020-10-29]. Dostupné z: www.jicinskabeseda.cz/news/pozvanka-na-rijnovou-prednasku2/.
Klingohrová, Adéla. 2007. Realita a mediální obraz v kontextu sovětské mýtotvorby. Příběh Jurije Aleksejeviče Gagarina. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
Kojevnikov, Alexej. 2011. The Cultural Spaces of the Soviet Cosmos. In: Andrews, James T. –Siddiqi, Asif A. (eds.): Into the Cosmos – Space Exploration and Soviet Culture. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press: 15–27.
Kolář, Jan. 2018. O problému, který měl nebýt. Drogy v socialistickém Československu. Brno: Doplněk.
Koselleck, Reinhart. 2004. Futures Past. On the Semantics of Historical Time. Columbia University Press: New York.
Koselleck, Reinhart. 2018. Sediments of Time. On Possible Histories. Stanford: Stanford University Press.
Kracík, Pavel. 2020. Vrch Zebín pohledem prozaické folkloristiky. In: Chodějovská, Eva (ed.): Fenomén zvaný loggie. Jičínský Valdštejnův letohrádek a jeho okolí pohledem současné vědy. Jičín: Občanské sdružení lodžie: 167–186.
Krampl, Ján. 1975. Hrad Červený Kameň. Bratislava: Pallas.
Lemann, Natalia. 2011. Czy można uchronić się od przeszłości? Historie alternatywne i uchronie jako literackie aporie polityki i wiedzy historycznej. Zagadnienia rodzajów literackich 54, 2: 339–356.
Maurer, Eva – Richers, Julia – Rüthers, Monica – Scheide, Carmen (eds.): 2011. Soviet Space Culture – Cosmic Enthusiasm in Socialist Countries. Houndmills – New York: Palgrave Macmillan.
McMahan, Eva M. 2008. A Conversation Analytic Approach to Oral History Interviewing. In: Charlton, Thomas L. – Myers, Lois E. – Sharpless, Rebecca (eds.): Thinking About Oral History. Lanham: Altamira Press: 94–114.
Mikula, Wilhelm. 1938. Der Donnersberg – ein geschichtliches Wanderziel. Erzgebirgzeitung 59: 97–102.
Mohyla, Vladimír. 2012. Scud a Oka ve službách ČSLA. Praha: Česká a slovenská obec dělostřelecká.
Passerini, Luisa. 1987. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class. Cambridge: Cambridge University Press. doi.org/10.1017/CBO9780511753213
Passerini, Luisa. 2007. Memory and Utopia. The Primacy of Intersubjectivity. London – Oakville: Equinox.
Penna, Mariana Affonso. 2020. Movimento das Comunidades Populares: A Brazilian uchronic utopia. Ephemera: Theory & Politics in Organization 20, 1: 51–89.
Pocock, Chris. 2002. Operation ‚Robin‘ and the British Overflight of Kapustin Yar: A Historiographical Note. Intelligence and National Security 12, 4: 185–193. doi.org/10.1080/02684520412331306690
Pohunek, Jan. 2015a. Stíny mezi stromy. Extravilán v současných pověstech. Praha: Národní muzeum.
Pohunek, Jan. 2015b. Odraz archeologizovaných krajinných prvků v etnografických pramenech. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta filozofická.
Portelli, Alessandro. 2020. Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy. Forma a význam v orální historii. Praha: Karolinum.
Portelli, Alessandro. 1991. The death of Luigi Trastulli and other Stories. Form and Meaning in Oral History. Albany: State University of New York.
Portelli, Alessandro. 2003. The Order Has Been Carried Out. History, Memory and Meaning of a Nazi Massacre in Rome. New York – Houndmills: Palgrave Macmillan.
Portelli, Alessandro. 1981. Una storia sbagliata: memoria operaia e mondi possibili. I Giorni Cantati 1: 13–31.
Proroctví Slepého Mládence, který slepý mládenec roku 1355 Karlovi, králi Českému a císaři římskému, oznámil. 1862. Hradec Králové: Ladislav Pospíšil.
Raphael, Samuel. 1994. Theatres of Memory: Past and present in contemporary culture. London – New York: Verso.
Siddiqi, Asif A. 2008. Imagining the Cosmos: Utopians, Mystics, and the Popular Culture of Spaceflight in Revolutionary Russia. Osiris 23, 1: 260–288.
Schwenckfeld, Caspar, 1607. Thermae Teplicenses. Von deß Töplitzen Warmen Bades, in Böhmen, nicht weit vom Graupen gelegen, Vrsprung, Gelegenheit, Abetheylung, Natur, Eigenschafft, vnd rechtem Gebrauch: Kurtzer vnd gründlicher Bericht. Görlitz: Joh. Rhambaw.
Silverman, Max 2006. Horror and the everyday in post-Holocaust France: Nuit et brouillard and concentrationary art. French Cultural Studies 17, 1: 5–18. doi.org/10.1177/0957155806060788
Stašová, Dagmar. 2012. Nejstarší české pověsti a legendy a jejich odraz ve výuce literatury. Rigorózní práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
SÚRAO [online]. 2021. Úložiště Richard. [2021-19-1]. Dostupné z: www.surao.cz/pro-verejnost/stavajici-uloziste/uloziste-richard/.
Štěpánek, Karel – Minařík, Pavel. 2007. Československá lidová armáda na Rýnu. Praha: Naše vojsko.
Tomek, Prokop. 2012. Raketové nosiče jaderných zbraní na území Československa. Historie a vojenství 3: 73–91.
Vaněk, Miroslav. 1996. Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích v letech 1968–1989. Praha: Maxdorf.
Welch, Cliff. 1999. The Seed was planted. The São Paulo Roots of Brazil’s Rural Labor Movement, 1924–1964. State College: The Pennsylvania State University Press.
Wettig, Gerhard. 2009. Origins of the Second Cold War. The last Soviet offensive in the Cold War: emergence and development of the campaign against NATO euromissiles, 1979–1983. Cold War History 9, 1: 79–110.
Zebín – příběh jednoho vrchu [online]. 2016. Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry. [2020-10-29]. Dostupné z: www.muzeumhry.cz/vystavy/454-zebin-pribeh-jednoho-vrchu