Date of publishing:

25.4.2015

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

In the Czech Republic are also foreign communities, which were not traditional in Central Europe, however became part of the Czech Republic ethnic spectrum and we can assume their further development. One of these communities is the Kurdish community; it is not very large (it has only about 200 members), but this community is certainly interesting. The Kurdish Community seeks to promote organized interests, they are linked to the wider Kurdish Diaspora in other countries and to their home countries as well, and therefore we are able to identify their transnational activities. The fi rst Kurdish students who were politically active came to former Czechoslovakia in the 60s of the 20th century. Most of them were Kurds from Syria and Iraq and were pivotal in infl uencing the work of the former Kurdish student union. After the revolutionary events of 1989, the Kurdish community composition changed – more Kurds from Turkey arrived. Members of the Union of Kurdish Students established in the 2003 Kurdish civil association, which represents the only functioning organization. The main task of the study is a description and analysis of the genesis of the Kurdish Diaspora in CR on the one hand and on the other hand the analysis of the promotion of their political interests.

Keywords

Kurds; transnationalism; transnational politics; kurdish interests; the Czech Republic

Article Text

References

Alinia, Minoo: 2004 – Spaces of Diasporas. Kurdish identities, experiences of otherness and poli-
tics of belonging. Göteborg: Department of sociology, Göteborg university.
Amersfoort, Hans van: 2004 – Gabriel Sheffer and the Diaspora Experience. Diaspora: A Jour-
nal of Transnational Studies XXIII: 2/3: 359–373. On-line (web.a.ebscohost.com/ehost/
pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=c9ecead1-d8f9-431c-b150-cb072508d941%40sessionm-
gr4003&hid=4214), [cit. 10. 6. 2014].
Anteby-Yemini, Lisa. – Berthomière, William.: 2005 – Diaspora: A look Back on a Concept.
Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem XVI. On-line (bcrfj.revues.org/
index257.html), [cit. 20. 4. 2011].
Bruinessen, Martin van: 1999 – The Kurds in Movement: Migrations, mobilisations, communica-
tions and the globlisation of the Kurdish question. Working Paper no. 14, Islamic Area Studies
Project. Tokyo, Japan.
Bruinessen, Martin van: 2000 – Transnational Aspects of the Kurdish Question. Working paper.
Florence Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institut. On-
line (www.let.uu.nl/~Martin.vanBruinessen/personal/publications/transnational_Kurds.
htm), [cit. 10. 6. 2014].
Čejka, Marek: 2007 – Encyklopedie blízkovýchodního terorismu. Brno: Barrister & Principal.
ČT 24: 2012 – České firmy postaví v Iráku elektrárnu za miliardu dolarů. Česká televize. 8. 6.
2012. On-line (www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/180567-ceske-firmy-postavi-v-
iraku-elektrarnu-za-miliardu-dolaru/), [cit. 10. 6. 2014].
Emanuelsson, Anna C.: 2005 – Diaspora global politics: Kurdish transnational networks and
accommodation of nationalism. Göteborg: Department of Peace and Development Research.
Khayati, Khalid: 2008 – From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora formation
and transnational relations among Kurds in France and Sweden. Linköping, Linköping Uni-
versity. On-line (www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18336/FULLTEXT01.pdf), [cit.
10. 6. 2014].
Kubálek, Petr: 2007 – Ostatky kurdského skladatele převezeny z ČR do Kurdistánu. On-line
(kurdove.ecn.cz/zpravodajstvi.shtml), [cit. 10. 6. 2014].
Kubálek, Petr: 2008 – Otevřený dopis velvyslanci Turecké republiky. On-line (http://kurdove.ecn.
cz/clanky.shtml?x=2079383), [cit. 10. 6. 2014].
Meho, Lokman I.: 2001 – The Kurds and Kurdistan: A General Background. In: Meho, Lokman I.
– Maghlaughlin, Kelly L. (eds.): Kurdish Culture and Society. An annotated bibliografy. West-
port, London: Greenwood Press: 3–26.
Mügge, Liza: 2010 – Beyond Dutch Borders. Transnational Politics among Colonial Migrants,
Guest Workers and the Second Generation. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Nedvěd, Jaroslav: 2007 – Do iráckého pekla se už nechci vrátit. MF Dnes 13. 6. 2007.
Pettrichová, Daniela: 2011 – Role Kurdského občanského sdružení v procesu integrace Kurdů do
české společnosti. Diplomová práce. Praha: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
v Praze.
Portes, Alejandro – Guarnizo, Luis E. – Landolt, Patricia: 1999 – The Study of Transnationalism:
Pitfalls and Promises of an Emergent Research Field. Ethnic and Racial Studies XII: 217–
237. On-line (web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer
936d-4b6c-91c7-774adcff8be9%40sessionmgr4001&hid=4106) , [cit. 10. 6. 2014].
Sheffer, Gabriel: 2003 – Diaspora Politics: At Home Abroad. Cambridge, New York: Cambridge
University Press.
Vovsová, Magdaléna: 1996 – Asimilace Kurdů v České republice. Diplomová práce. Praha, Fakulta
sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze.
Wahlbeck, Östen: 1999 – Kurdish Diasporas. A Comparative Study of Kurdish Refugee Communi-
ties. London, New York: MacMillan Press, St. Martin´s Press.
Zídek, Petr – Sieber, Karel: 2009 – Československo a Blízký východ 1948–1989. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů.
Zídek, Petr: 2008 – Komunistická země zaslíbená. Lidové noviny 15. 11. 2008.
Zídek, Petr: 2009 – Čtyři roky jsem žila s dětmi v ilegalitě. Lidové noviny 7. 2. 2009