Date of publishing:

25.6.2019

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

Dopisy, které jsou podkladem dané studie, sehrály klíčovou roli v mezikontinentálním transferu migrantů a zajišťovaly plynulou migraci z několika vesnic Frenštátska na Moravě do Fayetteville, Frenstatu a okoli v Texasu po několik dekád. V dopisech, které si mezi sebou vyměňovali bratři Přibylovi 22 let, je zachycen složitý proces odtržení se od domoviny a váhavé akulturace v Texasu, z nichž první dva roky tvoří osu daného článku. Migrace Přibylů je zasazena do historického rámce událostí, které ji provázely na Moravě, a podmínek, v kterých prvního Jana vítal Texas. Analýza dostupných informací odkrývá opomíjené každodenní faktory, které přesídlení komplikovaly, a ozvláštňuje ustálenou interpretaci migrace do Ameriky. Článek je koncipován jako 1. díl dvoudílné studie - 1. díl se zabývá dialogem bratrů v procesu stěhování se z Moravy a akulturace v Texasu, 2. díl se zaměřuje na konkrétní projevy integrace do texaského prostoru v 70. a 80. letech 19. století, dokumentované v dopisech. Dopisy bratrů Přibylových jsou podkladem k čerpání primárních dat o migraci a tvoří základní časovou osu, kolem níž se rozvíjejí události provázející migraci, tvořící historický rámec vystěhovalectví a mapující osudy obou bratrů.

Keywords

letters;communication;migration;mass immigration;Czechs in Texas;the 1870s

Article Text

References

12th Census of the U. S. 1900. Washington, D.C.: United States Department of Commerce, Bureau of the Census: Population, Government Printing Office.
Census of Population and Housing. U.S. Census Bureau. Retrieved from www.census.gov/prod/www/decennial.html.
Daniels, Roger. 1997. Not Like Us: Immigrants and Minorities in America, 1890-1924. Chicago: Ivan R. Dee, Inc.
Daniels, Roger. 2016. Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American Life. 2nd ed. New York: HarperCollins Publs, Inc.
Dongres, L.W. 1924, “Paměti starých českých osadníků” [Recollections of Old Czech Settlers]. Amerikán národní kalendář 47: 270-288.
Dublin, Thomas (ed.). 1993. Immigrant Voices: New Lives in America, 1773-1986. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
Eckert, Eva. 2001. “Po stopách českých vystěhovalců do Texasu” [In footsteps of Czech emigrants to Texas]. Český lid 88: 222-264.
Eckert, Eva. 2004. Kameny na prérii: Čeští vystěhovalci v Texasu [Stones on the Prairie: Czech Immigrants in Texas]. Prague: Nakladatelství Lidové noviny.
Eckert, Eva. 2007. Stones on the Prairie: Acculturation in America. Bloomington: Slavica Publishers, Inc.
Fayette County, Texas Heritage. 1996. Fayette County History Book Committee. Dallas, Texas: Curtis Media, Inc.
Fehrenbach, T.R. 1968 and 2000 (updated ed.). Lone Star: A History of Texas and the Texans. New York: American Legacy Press.
Felix, Jiří. 1904. Město Frenštát p. R. [The Town of Frenštát p. R.]. Frenštát p. R.
Grunwald, Lisa – Adler, Stephen J. (eds.). 1999. Letters of the Century: America 1900-1999. New York: The Dial Press.
Grunwald, Lisa – Adler, Stephen J. 2005. Letter Writing in America. Smithsonian National Postal Museum. Retrieved from postalmuseum.si.edu/letterwriting/index.html.
The Handbook of Texas. 1997-1999. The Texas State Historical Association. Retrieved from www.tsha.utexas.edu/handbook/online.
Hansen, Marcus Lee. 1940. The Immigrant in American History. Cambridge: Harvard University Press.
Hingham, John. 1955. Strangers in the Land: Patterns of American Nativism, 1860-1925. New Brunswick, N.J.:
Hoerder, Dirk – Rossler, Horst (eds.). 1993. Distant Magnets: Expectations and Realities in the Immigrant Experience, 1840-1930. New York and London: Homes & Meier.
Janak, Robert. 1995. Gazetteer of Czech Texas 1939: Czech Communities in Texas. Temple, Texas: Czech Heritage Society.
Jordan, Terry G. 1966. German Seed in Texas Soil: Immigrant Farmers in 19th Century Texas. Austin and London: University of Texas Press.
Kamphoefner,‎ Walter D. - Helbich, Wolfgang - Sommer, Ulrike. 1993. News from the Land of Freedom: German Immigrants Write Home. New York: Cornell University Press.
Kann, Robert A. - David, Zdenek V. 1984. The Peoples of the Eastern Habsburg Lands: 1526-1918. Seattle – London: University of Washington Press.
Kárníková, Ludmila. 1965. Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914 [Population growth in the Czech Lands]. Prague: ČAV.
Konecny, Lawrence H. – Machann, Clinton. 1993. “German and Czech Immigration to Texas: The Bremen to Galveston Route, 1880-1886“. Nebraska History 74/ 3-4: 136-141.
Kysilka. Karel. 1999. “Zapomenutý příběh z historie českého vystěhovalectví” [A forgotten story from the history of Czech emigration]. In Vystěhovalectví do Ameriky 1850-1914. Josef Šimíček (ed.) Lichnov: 27-39.
Machann, Clinton – Mendl, J.W. 1983. Krasna Amerika: A Study of Texas Czechs, 1851-1939. Austin, Texas: Eakin Press.
Morawska, Ewa. 1993. “From Myth to Reality: America in the Eyes of East European Peasant Migrant Laborers”. In Distant Magnets: Expectations and Realities in the Immigrant Experience, 1840-1930. Hoerder, Dirk - Horst Rossler (eds.). New York: 241-263.
Murphy, David. 1998. “Podstatné rysy českoamerické krajiny” [Essential features of Czech-American landscape]. Český lid 85/1: 35-47.
Národní svaz Českých katolíků v Texas. 1939. Naše dějiny [Our History]. Granger, Texas: Našinec.
Nugent, Walter. 1992. Crossings: The Great Transatlantic Migrations, 1870-1914. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press.
Olson, James Stuart. 1979. The Ethnic Dimension in American History. New York: St. Martin’s Press.
Opatrný, Josef. 1993. “Problems in the History of Czech Immigration to America in the Second Half of the Nineteenth Century”. Nebraska History 74/3-4: 120-129.
Overland, Orm. 2000. Immigrant Minds, American Identities: Making the United States Home, 1870-1930. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
Pitronová, Blanka. 1969. “Vývoj lidnatosti ve Slezsku a v severovýchodní Moravě 1869-1910” [Evolution of population density in Silesia and northeastern Moravia]. Slezský sborník 67/27: 313-335.
Polišenský, Josef. 1992. Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky I [Introduction into the history of emigration to America]. Prague: Universita Karlova.
Rippley, La Vern J. 1994. “The Ethnic Frontier: Rural Germans and the Settlement of America”. In Immigrant America: European Ethnicity in the United States. T. Walch (ed.). New York-London: Garland Publishing, Inc.: 197-214.
Šimíček, Josef. 1996. The Pilgrims for Hope. The Emigration to America during 1855-1914 from Villages Mniší, Tichá and Vlčovice. Veřovice, Czech Rep.: Sitex.
Stotzky and Karesh Map of Texas. Archive USA 14. Náprstek Museum Archives, Prague.
Struve, Walter. 1996. Germans and Texans: Commerce, Migration, and Culture in the Days of the Lone Star Republic. Austin: Texas University Press.
Thistlethwaite, Frank. 1991. “Migration from Europe Overseas in the Nineteenth and Twentieth Centuries”. In A Century of European Migrations, 1830-1930. Rudolph J. Vecoli - Suzanne M. Sinke (eds.): 17-57.
Thornstrom, Stephan. 1980. “Czechs”. In Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. Cambridge: Cambridge University Press: 262-268.
Vecoli, Rudolph J. – Sinke, Suzanne M. (eds.). 1991. A Century of European Migrations, 1830-1930. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, Zprávy. 1987. “Ještě k vystěhovalectví z Frenštátu do Ameriky“ [More on emigration from Frenstat to America]. Nový Jičín: Vlastivědný ústav 40: 70.
Vlha, Marek. 2015. Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století [Between the old homeland and America. Beginnings of the immigrant community in the U.S. of the 19th c.]. Brno: Matice moravská.