Date of publishing:

25.3.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.1.04

Abstract:

The study is focused on motif of the name taboo in European prosaic folklore (it’s specially focused on Czech folklore tradition) and in popular culture as well. The basic definition of this taboo says it’s a prohibition against uttering the name of a person or thing. The motif appears in folklore in few variants. Taboo may be uttering own name or name of dangerous creature. The study describes differences and similarities between these various motif forms and compares changes in motif’s narrative and social functions in time. It also shows ways how popular culture deals with the motif and creatures connected to it. And it explains functions that name taboo has in movies, tv series and popular literature.

Keywords

name taboo, taboo, prose folklore, czech folklore

Article Text

References

Árnason, Jón. 2008. Mrtvému nože netřeba. Islandské pověsti a pohádky. Praha: Argo.
Cross, Tom P. – Slover, Clark H. 1996. Ancient Irish Tales. New York: Barnes & Noble Books.
Dvořák, Karel. 2001. Nejstarší české pohádky. Praha: Argo.
Dvořák, Karel. 1984. Pohádky a pověsti našeho lidu. Praha: Odeon.
Grimm, Jacob – Grimm, Wilhelm. 1812. Kinder- und Hausmärchen. Band 1. Realschulbuchhandlung: Berlin.
Grohmann, Josef V. 2009. Pověsti z Čech. Praha: Plot.
Hazuka, V. – Řepa, V. 1896. Pověsti jihočeské o strašidlech. Český lid 5, 3: 235–237.
Homér. 2018. Odyssea [online]. Městská knihovna v Praze. [21. 4. 2020]. Dostupné z web2.mlp.cz/koweb/00/04/43/08/91/odysseia.pdf.
Hošek, Ignác. 1897. Povídky z okolí svojanovského (ve vých. Čechách). Český lid 6, 2: 185–188.
Janeček, Petr. 2007. Černá sanitka: druhá žeň. Praha: Plot.
Janeček, Petr. 2015. Krvavá Máry a jiné strašidelné historky. Praha: Plot.
Jech, Jaromír. 1959. Lidová vyprávění z Kladska. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.
Košťál, Josef. 1892. Vodník v podání lidu českého. Český lid 1, 5: 468–472.
Kubín, Josef Š. 1908. Povídky kladské. Část 1. Praha: Společnost Národopisného muzea českoslovanského.
Kubín, Josef Š. 1910. Povídky kladské. Část 2. Praha: Společnost Národopisného muzea českoslovanského.
Kubín, Josef. Š. 1964. Lidové povídky z Podkrkonoší I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.
Kubín, Josef Š. 1971. Lidové povídky z Podkrkonoší II. Praha: Odeon.
Kulda, Beneš M. 1899. Moravské národní pohádky a pověsti z okolí sloupského. Český lid 8, 5: 317–323.
Kulda, Beneš M. 1963. Pohádky a pověsti z Rožnovska. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.
Němcová, Božena. 1950. Národní báchorky a pověsti I. Praha: Československý spisovatel.
Němcová, Božena. 1950. Národní báchorky a pověsti II. Praha: Československý spisovatel.
Polívka, Jiří. 1916. Povídky lidu opavského a hanáckého. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
Röhrich, Lutz. 1966. Čert v pohádce a pověsti. Český lid 53, 1: 18–23.
Sirovátka, Oldřich. 1959. Pohádky z Moravy. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.
Sosnovec, Josef. 1910. Šafář Chuchle a čert. Český lid 19, 9/10: 418–419.
Zíbrt, Čeněk. 1924. Holánova pohádka o čertovi a Káči. Český lid 24, 10: 362–367.
Literatura
Clodd, Edward. 1898. Tom Tit Tot: An Essay on Savage Philosophy on Folk-tale. London: Duckworth and Co.
Dvořák, Karel. 2016. Soupis staročeských exempel. Praha: Argo.
Frazer, James G. 1994. Zlatá ratolest. Praha: Mladá fronta.
Freud, Sigmund. 1991. Totem a tabu. Praha: Práh.
Janyšková, Ilona. 2017. Tabu. In: Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana (eds.): CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. [21. 4. 2020]. Dostupné z: www.czechency.org/slovnik/TABU.
Jech, Jaromír. 2008. Krakonoš. Praha: Plot.
Kraft, Hartmut. 2006. Tabu. Magie a sociální skutečnost. Praha: Mladá fronta.
Propp, Vladimir Jakovlevič. 2008. Morfologie pohádky a jiné studie. Praha: H&H.
Röhrich, Lutz. 1976. Sage und Märchen. Freiburg im Breisgau: Herder.
Tille, Václav. 1929. Soupis českých pohádek. Svazek I. Praha: Česká akademie věd a umění.
Tille, Václav. 1934. Soupis českých pohádek. Svazek II/1. Praha: Česká akademie věd a umění.
Tille, Václav. 1937. Soupis českých pohádek. Svazek II/2.Praha: Česká akademie věd a umění.
Thompson, Stith. 1955. Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. Bloomington: Indiana University Press.
Uther, Hans-Jörg. 2004. The Types of International Folktales. A Clasification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.