Datum zveřejnění:

25.3.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.1.04

Abstrakt:

The study is focused on the motif of name taboo in European prose folklore (mostly focused on Czech folklore tradition). This taboo can be defined as a prohibition against uttering the name of a person or thing. The motif appears in folklore in several variants. This taboo may refer to the uttering of one’s own name or the name of dangerous being. The study examines the differences and similarities between the various forms of motifs and compares changes in its narrative and social functions over time.

Klíčová slova

name taboo, taboo, prose folklore, czech folklore

Text článku

Reference

Árnason, Jón. 2008. Mrtvému nože netřeba. Islandské pověsti a pohádky. Praha: Argo.
Cross, Tom P. – Slover, Clark H. 1996. Ancient Irish Tales. New York: Barnes & Noble Books.
Dvořák, Karel. 2001. Nejstarší české pohádky. Praha: Argo.
Dvořák, Karel. 1984. Pohádky a pověsti našeho lidu. Praha: Odeon.
Grimm, Jacob – Grimm, Wilhelm. 1812. Kinder- und Hausmärchen. Band 1. Realschulbuchhandlung: Berlin.
Grohmann, Josef V. 2009. Pověsti z Čech. Praha: Plot.
Hazuka, V. – Řepa, V. 1896. Pověsti jihočeské o strašidlech. Český lid 5, 3: 235–237.
Homér. 2018. Odyssea [online]. Městská knihovna v Praze. [21. 4. 2020]. Dostupné z web2.mlp.cz/koweb/00/04/43/08/91/odysseia.pdf.
Hošek, Ignác. 1897. Povídky z okolí svojanovského (ve vých. Čechách). Český lid 6, 2: 185–188.
Janeček, Petr. 2007. Černá sanitka: druhá žeň. Praha: Plot.
Janeček, Petr. 2015. Krvavá Máry a jiné strašidelné historky. Praha: Plot.
Jech, Jaromír. 1959. Lidová vyprávění z Kladska. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.
Košťál, Josef. 1892. Vodník v podání lidu českého. Český lid 1, 5: 468–472.
Kubín, Josef Š. 1908. Povídky kladské. Část 1. Praha: Společnost Národopisného muzea českoslovanského.
Kubín, Josef Š. 1910. Povídky kladské. Část 2. Praha: Společnost Národopisného muzea českoslovanského.
Kubín, Josef. Š. 1964. Lidové povídky z Podkrkonoší I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.
Kubín, Josef Š. 1971. Lidové povídky z Podkrkonoší II. Praha: Odeon.
Kulda, Beneš M. 1899. Moravské národní pohádky a pověsti z okolí sloupského. Český lid 8, 5: 317–323.
Kulda, Beneš M. 1963. Pohádky a pověsti z Rožnovska. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.
Němcová, Božena. 1950. Národní báchorky a pověsti I. Praha: Československý spisovatel.
Němcová, Božena. 1950. Národní báchorky a pověsti II. Praha: Československý spisovatel.
Polívka, Jiří. 1916. Povídky lidu opavského a hanáckého. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
Röhrich, Lutz. 1966. Čert v pohádce a pověsti. Český lid 53, 1: 18–23.
Sirovátka, Oldřich. 1959. Pohádky z Moravy. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.
Sosnovec, Josef. 1910. Šafář Chuchle a čert. Český lid 19, 9/10: 418–419.
Zíbrt, Čeněk. 1924. Holánova pohádka o čertovi a Káči. Český lid 24, 10: 362–367.
Literatura
Clodd, Edward. 1898. Tom Tit Tot: An Essay on Savage Philosophy on Folk-tale. London: Duckworth and Co.
Dvořák, Karel. 2016. Soupis staročeských exempel. Praha: Argo.
Frazer, James G. 1994. Zlatá ratolest. Praha: Mladá fronta.
Freud, Sigmund. 1991. Totem a tabu. Praha: Práh.
Janyšková, Ilona. 2017. Tabu. In: Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana (eds.): CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. [21. 4. 2020]. Dostupné z: www.czechency.org/slovnik/TABU.
Jech, Jaromír. 2008. Krakonoš. Praha: Plot.
Kraft, Hartmut. 2006. Tabu. Magie a sociální skutečnost. Praha: Mladá fronta.
Propp, Vladimir Jakovlevič. 2008. Morfologie pohádky a jiné studie. Praha: H&H.
Röhrich, Lutz. 1976. Sage und Märchen. Freiburg im Breisgau: Herder.
Tille, Václav. 1929. Soupis českých pohádek. Svazek I. Praha: Česká akademie věd a umění.
Tille, Václav. 1934. Soupis českých pohádek. Svazek II/1. Praha: Česká akademie věd a umění.
Tille, Václav. 1937. Soupis českých pohádek. Svazek II/2.Praha: Česká akademie věd a umění.
Thompson, Stith. 1955. Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. Bloomington: Indiana University Press.
Uther, Hans-Jörg. 2004. The Types of International Folktales. A Clasification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.