Date of publishing:

25.6.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.2.04

Abstract:

This text discusses the history of the Ethnographic Department during the 1938–1948 period, i.e., chiefly during the Second World War and the Third Czechoslovak Republic. There was the significant shift in the ideological concept of the National Museum, as the institution progressed from the ideology of Czechoslovakism to defence of the Czech nation, and it was also necessary to deal with the pervading Nazi ideology and its specific manifestations (e.g., Germanization and Aryanization). On a practical level, the department primarily had to cope with a lack of space, as well as the gradual loss of and the fluctuations in staff. The fate of Drahomíra Stránská, who was a key figure in the museum’s ethnography, is also discussed. On a conceptual level, the department did not advance much and remained at the level of descriptive or comparative ethnography with an emphasis on other Slavic nations and the domestic environment.

Keywords

National Museum;Drahomíra Stránská;History of Etnography

Article Text

References

Archiv NM, fond Národní muzeum (1818–1960)
Archiv NM, fond RNM-HM4 – Národopisné oddělení (1826–2000)
Archiv NM, fond RNM – Osobní oddělení, Osobní spisy
Archiv NM, fond Stránská Drahomíra (1899–1964)

Altman, Karel. 2016. Antonín Václavík – kolaborant? K rozvoji českého národopisu v době tzv. protektorátu a jeho poválečným důsledkům. Národopisný věstník XXXIII 33 (75), 2: 120–132.
Běličová, Milena. 2012. Z dějin expozic a výstav Národního muzea 1891–1949. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 50: 9–15.
Bausinger, Hermann. 1965. Volksideologie und Volksforschung. Zur nationalsozialistischen Volkskunde. Zeitschrift für Volkskunde 61: 177–204.
Dubová, Stanislava. 2010. Jan Květ (1896–1965): Mezi uměním a historií. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta.
Ducháček, Milan. 2016. Deset tezí k (dis)kontinuitě československé etnografie před rokem 1945. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kol. (ed.): Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 37–67.
Glosy k některým tezím v textu Blanky Soukupové K problematice využívání a funkcí obrazu venkova, lidu a lidové kultury a národopisu během II. světové války. 2016. Národopisný věstník 33 (75), 1: 98–102.
Jacobeit, Wolfgang – Lixfeld, Hannjost – Bockhorn, Olaf. 1994. Völkische Wissenschaft. Gestalten und Tendenzen der Volkskunde in Deutschland und Österreich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wien – Köln – Weimar: Böhlau.
Langhammerová, Jiřina. 2015. Příběh Musaionu. Expozice českého národopisu na půdě Národního muzea v průběhu času. Sborník Národního muzea – řada A 69, 3–4: 5–14.
Mevaldová, Helena – Tauberová, Monika. 2011. Drahomíra Stránská. Osobnost evropské etnografie. Praha: Národní muzeum.
Mevaldová, Helena. 2015. Záměr vytvoření Muzea lidové architektury v přírodě v Praze. Sborník Národního muzea – řada A 69, 3–4: 29–44.
Secká, Milena. 2011. Vojta Náprstek. Vlastenec, sběratel, mecenáš. Praha: Národní muzeum.
Sklenář, Karel. 2001. Obraz vlasti. Příběh Národního muzea. Praha: Paseka.
Soukupová, Blanka. 2016. K problematice využívání a funkcí obrazu venkova, lidu, lidové kultury a národopisu během II. světové války. Národopisný věstník 33 (75), 1: 75–97.
Stránská, Drahomíra. 1949. Národopisné oddělení. In: Gustav Skalský et al. (red.): Národní museum 1818–1948. Praha: Národní muzeum: 119–136.
Švehla, Jaroslav. 1946. Bomby kolem Pantheonu. Národní museum v letech 1938–1945. Praha: Pragotisk.
Woitsch, Jiří. 2012. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: stav a perspektivy výzkumu. Český lid 99, 1: 67–83.
Woitsch, Jiří. 2016. Etnokartografie ve 20. století: Od národních atlasů k atlasu evropskému a zpět. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kol. (eds.): Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 183–225.
Woitschová, Klára. 2018. „Národopisné oddělení jest chloubou našeho Muzea“. Cesty muzejního národopisu v letech 1918–1938. Český lid 105, 3: 285–324. doi.org/10.21104/CL.2018.3.02
Woitschová, Klára – Jůn, Libor. 2019. Národní muzeum v éře Československa. Praha: Národní muzeum.