Date of publishing:

25.6.2020

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2020.2.04

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

The aim of the article is to gain a more comprehensive insight into a Czech collective memory of the Second World War. The article suggests that vivid collective representations of the Second World War are informed by family memory as well as by generational memory. On the example of four generations, the article shows a transformation of a national narrative of persecution and resistance of the oldest generation into an abstracted and generalized narrative of the youngest generation. Attention is paid to family recollections, their importance for the creation of the war memory by older generations and their gradual disappearance into younger generations. The article emphasizes a change of the perspective with which the youngest generation remembers the Second World War and stresses the emotional engagement of remembering. It argues that holocaust memory is well included into a Czech collective memory but under a new form provided by a new culture of remembering.

Keywords

Collective memory;Czech;Second World War;Communism;Emotion;Oral history;Identity;Generation

Article Text

References

Angvik, Magne - von Borries, Bodo (eds.). 1997. Youth and History: A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents. Hamburg: Körber-Stiftung.
Ashplant, T.G. – Dawson, Graham – Roper, Michael (eds.). 2000. The Politics of War Memory and Commemoration, London: Routledge.
Assmann, Jan. 2010. Communicative and Cultural Memory. In: Erll, Astrid – Nünning, Ansgar (eds.): A Companion to Cultural Memory Studies. Berlin-New York: De Gruyter: 109-118.
Bartlett, Frederic. 1932. Remembering: A study in experimental and social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Bjerg, Helle -  Lenz, Claudia. 2008. „If only grandfather was here to tell us …“: Gender as a category in the culture of memory of the occupation in Denmark and Norway. In Paletschek, Sylvia – Schraut, Sylvia (eds.): The gender of memory: Cultures of remembrance in nineteenth- and twentieth-century Europe. Frankfurt: Campus: 221–236.
Bjerg, Helle 2011. The culture of memory in the „grandchildren generation“ in Denmark. In: Bjerg, Helle - Lenz, Claudia – Thorstensen, Erik (eds.). Historicizing the uses of the past. Scandinavian perspectives on history culture, historical consciousness and didactics of history related to World War II . New Brunswick-London: Transaction Publishers: 221–236.
Bryant, Chad, 2012. Praha v černém. Nacistická vláda a český nacionalismus. Praha: Argo.
Collective Memory from a Psychological Perspective: (Trends in Cognitive Sciences 22, 438-451, 2018).
Cornelißen, Christoph - Holec, Roman - Pešek, Jiří. 2007. Diktatura - válka - vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945. Ústí nad Labem: Albis interantional.
Cornelißen, Christoph. 2007. O výskume kultúry pamäti v západnej a východnej Európe. Metódy a otázky. In: Cornelißen, Christoph - Holec, Roman - Pešek, Jiří (eds.): Diktatura - válka - vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945. Ústí nad Labem: Albis interantional: 23-42.
Černá, Marie. 2015. Okupace, přátelská pomoc, devastace. Sovětská armáda 1968–1991 v paměti české společnosti. Soudobé dějiny XXII, 3-4: 460-464.
Delanty, Gerard. 2017. Entangled Memories: How to Study Europe’s Cultural Heritage, The European Legacy 22, 2:129-145, DOI: 10.1080/10848770.2016.1260269.
Errl, Astrid. 2011. Travelling memory. Parallax. Special Issue Transcultural Memory 17, 4: 154-170.
Finney, Patrick (ed.). 2018. Remembering the Second World War. London-New York: Routledge.
Halbwachs, Maurice. 1994. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Albin Michel.
Hirst William - Yamashiro Jeremy K. – Coman, Alin. 2018. Collective Memory from a Psychological Perspective. Trends in Cognitive Sciences 22, 5: 438-451.
Holubec, Stanislav. 2015. Ještě nejsme za vodou: obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. Praha: Scriptorium.
Hroch, Miroslav. 2014. Paměť a historické vědomí v kontextu národní pospolitosti, in Šustrová, Radka – Hédlová, Luba (eds.): Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti. Praha: Academia: 21-56.
Kansteiner, Wulf. 2014. Generation and memory. A critique of the ethical and ideological implications of generational narration. In Berger, Stefan – Niven, Bill (eds.): Writing the History of Memory. London-New York: Bloomsbury: 111-134.
Kárník, Zdeněk. 2003. České země v éře První republiky. O přežití a život (1936-1938). Praha: Libri.
Kopeček, Michal. 2008. Search of “National Memory”: Politics of History, Nostalgia and the Historiography of Communism in the Czech Republic and East Central Europe. In: Kopeček, Michal (ed.): Past in the making: historical revisionismus in Central Europe after 1989. Budapešť: CEU Press: 75- 95.
Kwiatkowski, Piotr. 2016. The Second World War in the Memory of Contemporary Polish Society. In: Pakier Malgorzata – Wawrzyniak, Joanna (eds.): Memory and change in Europe: Eastern perspectives. New York-Oxford: Berghahn: 231-245.
Leggewie, Claus. 2010. Seven Circles of European Memory. In: Meusburger, Peter – Heffernan, Michael – Wunder, Edgar (eds.): Cultural Memories. The Geographical Point of View. London: Springer: 123-144.
Levy, Daniel – Sznaider, Natan. 2002. Memory Unbound. The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory. European Journal of Social Theory 5, 1: 87-106.
Mannheim, Karl. 1952 [1928]. The Problem of Generations. In: Kecsekemeti, Paul. Karl Mannheim: Essays. London: Routledge: 276-322. marcuse.faculty.history.ucsb.edu/classes/201/articles/27MannheimGenerations.pdf
Marcus, Harald. 2006. Memories of World War II and the Holocaust in Europe. In: Martel, Gordon (ed.): A Companion to Europe 1900–1945. Oxford: Blackwell: 487-503. marcuse.faculty.history.ucsb.edu/publications/articles/33Marcuse2006MemoriesHolocaustWorldWarIIEurope9p.pdf
Němeček, Jan. 2006. Die 30er und 40er Jahre in der tschechischen Erinnerung seit den 70er Jahren. In: Faulenbach, Bernd – Jelich, Franz-Josef (eds.): „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989. Essen: Klartext: 125-137.
Noakes, Lucy -  Pattinson, Juliette. 2014. British Cultural Memory and the Second World War. London-New York: Bloomsbury.
Olick, Jeffrey K. 1999. Collective Memory: The Two Cultures. Sociological Theory 17, 3: 333348.links.jstor.org/sici.
Pakier, Malgorzata – Strath, Bo (eds.). 2010. A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance, New York – Oxford: Berghahn Books.
Palmberger, Monika. 2016. How Generations Remember. Conflicting Histories and Shared Memories in Post-War Bosnia and Herzegovina. London-New York: Palgrave Macmillan.
Pešek, Jiří. 2007. Odboj proti nacionálnímu socialismu v pojetí české a německé historiografie. In: Pešek, Jiří. In: Cornelißen, Christoph - Holec, Roman - Pešek, Jiří (eds.): Diktatura - válka - vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945. Ústí nad Labem: Albis interantional: 43-60.
Pfeiferová, Štěpánka – Šubrt, Jiří. 2009. Veřejné mínění o problematice českých dějin. Naše společnost 2: 16-23.
Pratt, Michael W. - Fiese, Barbara H. 2004. Families, stories, and the life course: An ecological context. In Pratt, Michael W. – Fiese, Barbara H. (eds.): Family stories and the life course: Across time and generations. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates: 1-24.
Rosenzweig, Roy -  Thelen, David. 1998. The presence of the past: Popular uses of history in American life. New York: Columbia University Press.
Sniegoň, Tomáš. 2014. Evropeizace holokaustu a česká národní identita. In: Šustrová, Radka – Hédlová, Luba (eds.): Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti. Praha: Academia: 81-109.
Sniegoň, Tomáš. 2017. Zmizelá historie. Holokaust v české a slovenské historické kultuře. Praha: Argo.
Sommer, Vítězslav. 2011. Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970). Praha : NLN.
Spalová, Barbora. 2013. Rodinné paměti v pohraničí: Familiarismus v pohledu do minulosti. Biograf, 58, 72 odst. www.biograf.org/clanek.php.
Šubrt, Jiří - Maslowski, Nicolas – Lehmann, Štěpánka. 2014. Soudobé teorie sociální paměti. In: Maslowski, Nicolas – Šubrt, Jiří a kol.: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum: 31-45.
Šubrt, Jiří – Vinopal, Jiří a kol. 2013. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum.
Šubrt, Jiří. 2014. Jak se vyrovnáváme s naší minulostí?. Sociológia 46, 1: 88-115, www.sav.sk/journals/uploads/02201051Tomasek%20-%20Subrt.pdf.
Wagener, René. 2012. Familial discussions in the context of memory research on the Second World War: Expectations and disappointment. In Boesen, Elisabeth – Lentz, Fabienne – Margue, Michel – Scuto, Denis – Wagener, René (eds.): Peripheral memories: Public and private forms of experiencing and narrating the past. Bielefeld: Transcript: 69-94.
Wawrzyniak, Joanna. 2015. Veterans, Victims, and Memory. The Politics of the Second World War in Communist Poland. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Welzer, Harald - Mollerová, Sabine - Tschuggnalová, Karoline. 2010. „Můj děda nebyl nácek“ Nacismus a holocaust v rodinné paměti. Praha: Argo.
Welzer, Harald. 2007. Der Krieg der Erinnerung: Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen Gedachtnis (Die Zeit des Nationalsozialismus). Frankfurt a. M.: Fischerverlage.
Welzer, Harald. 2011. Family memories of World War II and the Holocaust in Europe, or is there a European memory? In: Meusburger, Peter - ‎Heffernan, Michael – Wunder, Edgar (eds.): Cultural memories: The geographical point of view. New York: Springer: 171-188.
Wertsch, James V. 2002. Voices of collective remembering. New York: Cambridge University Press.
Wydra, Harald. 2012. Dynamics of generational memory. Understanding the East West divide. In Langenbacher, Eric - Niven, Bill – Wittlinger, Ruth (eds.): Dynamics of memory and identity in contemporary Europe. New York-Oxford: Berghahn Books: 14-38.