Český lid / Czech Ethnological Journal

Vydává
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
IČ 68378076
Registrační číslo MK ČR E 1407
ISSN 0009-0794 (Print)
ISSN 2570-9216 (Online)

Tiskne
Nová tiskárna Pelhřimov, s. r. o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov; tel.: +420 565 332 195, +420 565 332 290; fax: +420 565 332 338;
e-mail: ntp@ntp.cz; www.ntp.cz

Vychází čtyřikrát ročně v nákladu 350 ks, periodicita 25. března, 25. června, 25. září, 15. prosince

Cena jednoho čísla je 75 Kč, celoroční předplatné 280 Kč

Úprava časopisu Berenika Jakoubková
Obálka Kateřina Masáková
Za podpory oboru Propagační grafika na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 3
Sazba písmem Baskerville 10 Pro Františka Štorma a písmem Nunito Sans

Kontakty pro předplatitele 
Česká pošta, s. p.
Předplatné si můžete objednat na: www.periodik.cz, bezplatné infolince České pošty, tel.: +420 800 300 302; dále písemně na adrese: Česká pošta, s. p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3; e-mail: postabo.prstc@cpost.cz

Objednávky do zahraničí
MediaCall, s. r. o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, Czech Republic, Europe; tel.: +420 532 165 165,
e-mail: export@mediacall.cz, www.predplatnedozahranici.cz

Objednávky pro Slovensko
Magnet Press, Šustekova 10, P. O. Box 169, 851 04 Bratislava-Petržalka, Slovensko; tel.: +421 267 201 931–3, fax: +421 267 201 930,
e-mail: predplatne@press.sk

Objednávky starších ročníků
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., knihovna, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1; tel.: +420 234 612 610,
e-mail: kopalova@eu.cas.cz