Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 1, roč. 108 (2021)

Studie

Priestor a pamäť. Spomienky pracovníkov nemocnice v Topoľčanoch

Autor: Juraj Janto Datum zveřejnění: 25.3.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.1.01
Abstrakt

„Otvírání studánek“. Legitimizační rámce slavnosti revitalizované v 70. letech 20. století v okrese Žďár nad Sázavou

Autor: Roman Doušek Datum zveřejnění: 25.3.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.1.02
Abstrakt

Krátká věčnost. Narativní inscenace věčnosti do roku 1800

Autor: Kateřina Smyčková Datum zveřejnění: 25.3.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.1.03
Abstrakt

Materiálové studie

Motiv tabuizovaného jména v prozaickém folkloru. Český materiál v evropském kontextu

Autor: Adéla Adámková Datum zveřejnění: 25.3.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.1.04
Abstrakt

Genéza prvého významu slova rasa: od koní k ľuďom

Autor: Milan Hrabovský Datum zveřejnění: 25.3.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.1.05
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Call for papers – Monotematické číslo Českého lidu – Mladí lidé a migrační zkušenost

Redakční uzávěrka pro odevzdání studií je 30. červen 2021

Call for Papers - Monotematické číslo Českého lidu o antropologii/etnologii prostoru

Redakční uzávěrka pro odevzdání studií je 30. květen 2021

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 108 (2021)