Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 1, roč. 110 (2023)

Editorial

Editorial

Autor: Martin Šimša Datum zveřejnění: 25.3.2023

Studie

Textiles in seventeenth and eighteenth-century Styria (Austria): Innovation and distribution

Autor: Burkhard Pöttler Datum zveřejnění: 25.3.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.1.01
Abstrakt

Materiálové a střihové inovace ženského sukňového oděvu v 16. století na příkladu panství Pardubice

Autor: Martin Šimša Datum zveřejnění: 25.3.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.1.02
Abstrakt

Materiálové studie

Vybavení interiérů domácností na panství Sovinec ve světle pozůstalostních inventářů ze 17. a 18. století

Autor: Josef Svoboda Datum zveřejnění: 25.3.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.1.03
Abstrakt

Mužský odev 18. storočia v zrkadle súdnych písomností z Liptovskej stolice

Autor: Miroslav Nemec Datum zveřejnění: 25.3.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.1.04
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Kniha k recenzování

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 110 (2023)