Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné i online podobě ve volně přístupném formátu diamond open access. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, angličtině a slovenštině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích SCOPUS, DOAJ, ERIH, CEJSH, JSTOR, GOOGLE SCHOLAR, IBR, IBZ.

Redakční tým

Vedoucí redaktorka
Jana Nosková noskova@eu.cas.cz
Výkonná redaktorka
Mária Trenklerová trenklerova@eu.cas.cz
Technická redaktorka
Vendula Novotná novotna@eu.cas.cz

Redakční rada

Petr Janeček (Ústav etnologie, FF UK, Praha)

Alena Křížová (Ústav evropské etnologie, FF MU, Brno)

Petr Lozoviuk (Katedra antropologie, FF ZČU, Plzeň)

Zdeněk R. Nešpor (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., a FHS UK, Praha)

Jana Nosková (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno)

Katarína Popelková (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava)

Sarah Scholl-Schneider (Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, Mainz)

Ingrid Slavec Gradišnik (Institute of Slovenian Ethnology SAZU, Ljubljana)

Martin Soukup (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha)

Daniela Stavělová (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)

Maruška Svašek (Queen´s University, Belfast)

Martin Šimša (Národní ústav lidové kultury, Strážnice)

Tobias Weger (Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, Mnichov)

Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)