Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, angličtině a slovenštině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Redakční tým

Vedoucí redaktorka
Jana Nosková noskova@eu.cas.cz
Výkonná redaktorka
Mária Trenklerová trenklerova@eu.cas.cz
Technická redaktorka
Vendula Novotná novotna@eu.cas.cz

Redakční rada

Petr Janeček (Ústav etnologie, FF UK, Praha)

Alena Křížová (Ústav evropské etnologie, FF MU, Brno)

Markéta Křížová (Středisko ibero-amerických studií, FF UK, Praha)

Petr Lozoviuk (Katedra antropologie, FF ZČU, Plzeň)

Zdeněk R. Nešpor (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., a FHS UK, Praha)

Jana Nosková (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno)

Katarína Popelková (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava)

Sarah Scholl-Schneider (Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, Mainz)

Ingrid Slavec Gradišnik (Institute of Slovenian Ethnology SAZU, Ljubljana)

Martin Soukup (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha)

Daniela Stavělová (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)

Maruška Svašek (Queen´s University, Belfast)

Martin Šimša (Národní ústav lidové kultury, Strážnice)

Tobias Weger (Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, Mnichov)

Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)