Český lid / Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 4, roč. 108 (2021)

Studie

Jazyk a krajina v antropologickém výzkumu

Autor: Přemysl Mácha Datum zveřejnění: 15.12.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.4.01
Abstrakt

Krize sousedství? Narušení prostorovosti kultury argentinského zahradního města Lomas del Palomar

Autor: Tereza Hodúlová Datum zveřejnění: 15.12.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.4.02
Abstrakt

Materiálové studie

‘The Hermit Next Door’: The Role of Eremitism/Asceticism in Contemporary Shamanic Healing Practices in North-East Scotland

Autor: Athanasios Barmpalexis Datum zveřejnění: 15.12.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.4.03
Abstrakt

Příspěvek k salašnickému hospodaření na Moravském Valašsku. Ovčín na panské salaši jako zapomenutý objekt tradičního stavitelství na Moravě

Autor: Vojtěch Bajer / Radek Bryol / Samuel Španihel Datum zveřejnění: 15.12.2021 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.4.04
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Call for papers Pozůstalostní inventáře jako pramen výzkumu lidové kultury

Prosíme o zasílání abstraktů do monotematického čísla do 28. 2. 2022.
Redakční uzávěrka pro odevzdání studií je 30. 6. 2022.


Nový distributor – zpráva pro předplatitelé

Od č. 4/2021 zabezpečuje předplatné časopisu firma ADISERVIS s. r. o., Na nivách 1050/18, 141 00 Praha 4 Michle;
www.adiservis.cz, tel. 241 484 521, 603 215 568, email: adiservis@seznam.cz.

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 108 (2021)