Datum zveřejnění:

19.2.2014

Abstrakt:

Města v socialistickém Československu se měla utvářet jako prostředí pro rozvoj ideální socialistické společnosti. Dogmatické sledování tohoto cíle vládnoucí komunistickou stranou však vyústilo v naprostou netoleranci vůči jakémukoliv projevu volnomyšlenkářství či domnělé opozici vůči socialismu. Od počátku 60. let 20. století se část československé mládeže inspirovala hnutími západních kontrakultur, jako hippie či generace beatníků, od 70. let pak inspiraci nacházela rovněž v punkové subkultuře. Tito mladí lidé otevřeně dávali najevo své odcizení od ofi ciální kultury narušováním zavedených společenských standardů pro vzhled, chování a způsob trávení volného času. Státní bezpečnost je tak vnímala jako ideologicky pokřivené a ve své snaze o vymýcení jejich přítomnosti z veřejného prostoru a omezení jejich kontaktu s ostatními občany tyto lidi označovala jako tzv. závadovou mládež.
V Praze jakožto hlavním a zároveň největším městě Československa byla koncentrace mladých lidí inspirovaných západními kontrakulturami největší. Jejich přítomnost, aktivity a kulturní produkce byly provokací pro společnost konformistů, a režim proto vůči nim vystupoval velmi nepřátelsky a represivně. Na rozdíl od západních kontrakultur založených na politickém protestu vůči režimům, v jejichž kontextu se nacházely, byly jimi inspirované alternativní skupiny v Československu ve většině případů spíše apolitické. Jejich opozice vůči režimu se zrodila po roce 1968 především v důsledku snah totalitního státu jejich alternativní kulturní aspirace „normalizovat“. Tento článek prozkoumává způsoby, jimiž kontext socialistické Prahy v průběhu 80. let 20. století ovlivnil fanoušky alternativní kultury z hlediska jejich praxe a rutiny, jež vyústily v antagonistický vztah těchto lidí k totalitnímu režimu.

Klíčová slova

socialist city; urban society; alternative culture; totality; punkers; long-haired people

Text článku