Datum zveřejnění:

25.3.2017

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2017.1.05

Abstrakt:

Článok sa venuje konštituovaniu a následnému vývoju výskumného smerovania českej etnografie robotníctva v priebehu druhej polovice 20. storočia. Centrom analýzy je hlavne spôsob akým vedecké tými i jednotlivci pristupovali k spracovaniu vplyvu a významu náboženských komunít a religiózneho cítenia v prostredí robotníctva.

Klíčová slova

etnografia robotníctva; religiozita robotníctva

Text článku